Menu

Žena v krízovom centre sníva o domove

Trvanie výzvy: 7. júla 2021 - 31. decembra 2021

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s bývaním po odchode z krízového centra a na pokrytie bežných nákladov, ako je strava, cestovné, hygiena, bývanie, zdravotné pomôcky a lieky.

Príbeh

Žena v krízovom centre sníva o domove

Od novembra minulého roku bývam v krízovom centre. Predchádzalo tomu veľmi náročné obdobie, kedy som počas pandémie stratila prácu v zahraničí, skončila som sama, bez rodiny, na ulici a nevedela som, čo robiť.

Posledných 10 rokov bolo pre mňa veľmi náročných. Vplyvom mnohých okolností sa mi rozpadlo manželstvo, stratila som stabilnú prácu a stabilné bývanie a veľmi dlho som hľadala možnosti, ako sa opäť postaviť na vlastné nohy. Napriek náročným obdobiam som vždy pracovala a napokon sa mi vždy podarilo nájsť si aj dočasné bývanie, ale s príchodom pandémie covid-19 sa všetko zmenilo. Pracovala som v zahraničí, spolu s prácou som stratila aj bývanie a krízové centrum bolo pre mňa jediným riešením, ako nezostať na ulici. Za posledné mesiace sa mi podarilo dať sa dokopy po psychickej stránke, nájsť si zamestnanie a začať splácať dlhy, napriek tomu je otázka odchodu z krízového centra a vlastného podnájmu úplne v nedohľadne. Napriek tomu, že aktuálne pracujem, mám zdravotné problémy, čaká ma operácia pruhu, poctivo splácam dlhy, ktoré mi vznikli v časoch, keď som bola bez zamestnania a hľadám spôsoby, ako preklenúť toto obdobie a môcť sa opäť navrátiť do bežného života.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?