Menu

Pomoc pre Aďku

Trvanie výzvy: 2. augusta 2021 - 2. augusta 2022

Cieľ výzvy

Vyzbierané peniaze budú použité na absolvovanie rehabilitačných pobytov,ktoré sú nevyhnutné aby Aďka napredovala a naučila sa byť sebestačnou. Ďalej na úhradu medikamentóznej liečby dopravu a ubytovanie spojenú s rehabilitáciami,zabezpečenie ošetrovateľa, fyzioterapeuta a nákup potrebných zdravotných pomôcok.

Autor výzvy

Príbeh

Pomoc pre Aďku

Milí priatelia, po naplnení prvej výzvy, ktorú sme zakladali na pomoc mojej manželke, ktorú postihla masívna cievna príhoda sa aj po ukončení výzvy na mňa obracajú ľudia z môjho okolia, ktorí ešte chcú pomôcť. Založili sme novú výzvu, kde je možné prispieť na Aďkine rehabilitácie a starostlivosť o ňu. Z celého srdca vám ĎAKUJEM a veľmi si vážim Vašu solidaritu a ochotu pomôcť.

Tešili sme sa z narodenia nášho druhého dieťatka našu radosť Však prerušila náhla mozgová príhoda mojej manželky. Syn mal en dva týždne dcérka má tri roky. Manželku Previezli s masívnym krvácaním do mozgu  do Banskej Bystrice kde ju operovali a ostala ležať V kóme. Prognózy neboli ružové. Aďka je veľká bojovníčka a milujúca mama po dvoch mesiacoch v nemocnici pohla prstami a jej sa stav sa veľmi pomalými krúžkami začal zlepšovať. Chce objať svojho syna ,hrať sa so svojou malou princeznou rozprávať sa so svojím manželom.Na to však potrebuje absolvovať ešte mnoho rehabilitácii ,ktoré ju postavia na nohy a vrátia späť do života. Aktuálne je odkázaná na pomoc svojich najbližších a vyžaduje 24 hodinovú starostlivoť.Pobyt v rehabilitačnom centre by výrazne pomohol  zlepšiť Aďkin zdravotný stav. Je to však finančne veľmi nákladné a preto je každá pomoc viac než vítaná. Ďakujem vopred všetkým dobrým ľuďom ktorí pomôžu, aby sa Aďkin zdravotný stav zlepšil.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?