Menu

Vybudovanie školského jazdeckého areálu v Štiavnických Baniach

Trvanie výzvy: 16. septembra 2013 - 30. júna 2014

Cieľ výzvy

Vybudovaním školského jazdeckého areálu chceme zkvalitniť výučbu netradičného predmetu Sokoliarstvo a chov koní a umožniť deťom zmysluplné trávenie voľného času.

Príbeh

Vybudovanie školského jazdeckého areálu v Štiavnických Baniach

Sme jedinou základnou školou na svete, ktorá má v školskom vzdelávacom programe predmet Sokoliarstvo a chov koní. Vybudovaním školského jazdeckého areálu škola získa atraktívny a profesionálny priestor na vyučovanie jazdectva a staroslivosť o kone. Cieľom je vybudovať v deťoch pozitívny prístup k zodpovednosti, trpezlivosti, socializácii a skupinovej práci.

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella sa nachádza priamo pod legendami ospievaným Sitnom, v srdci Štiavnických vrchov.
Na škole sa vyučuje netradičný predmet Sokoliarstvo a chov koní pričom na školskom sokoliarskom dvore má svoje miesto 32 pernatých dravcov a sov. Mladí sokoliari zaznamenali veľa úspechov, prezentovali sokoliarstvo a tým aj svoju vlasť pred kráľovskými pármi zo Švédska a Nórska, veľvyslancami v SR, prezidentom SR, zástupcami Úradu vlády, na oslavách vstupu SR do EU v Bruseli a mnoho ďalších.
Vybudovaním jazdeckého areálu sa nám otvárajú ďalšie možnosti, kde môžu deti vyniknúť a nájsť zmysel života, prinajmenšom plnohodnotne a zmysluplne tráviť voľný čas.
Priestor, ktorý je určený na výstavbu jazdeckého areálu je momentálne zanedbané športové ihrisko v areáli školy. Realizáciou projektu sa možnosti športového vyžitia detí určite neznížia nakoľko obec má vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré je vzdialené od areálu školy len niekoľko minút.
Výstup projektu chceme ponúknuť žiakom našej školy, učiteľom, verejnosti a takýmto spôsobom prispieť k ich zdravému a pozitívnemu vnímaniu životného prostredia, k zatraktívneniu tohto regiónu a podpore cestovného ruchu.
Momentálne vlastníme 2 kone, pomocou ktorých prebieha vzdelávanie. Kone sú ustajnené vo farskej záhrade v obci Štiavnické Bane.
Z finančných prostriedkov určených na tento projekt plánujeme obstarať materiál na vybudovanie jazdeckého areálu, 4 boxov na krátkodobé ustajnenie koní a odborný dohľad počas realizácie nakoľko ide o špecifické dielo s presným technologickým postupom.
Do realizácie budú zapojení aktívni dobrovoľníci a nadšenci myšlienky projektu.
Sme toho názoru, že aj slovenská škola môže byť pozitívnym príkladom dokonca aj pre okolité štáty.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?