Menu

Pre Kristiánka, aby raz mohol vidieť všetku krásu ...

Trvanie výzvy: 27. septembra 2021 - 27. septembra 2022

Cieľ výzvy

Zabezpečenie finančne nákladnej terapie elektrickými impulzmi v zahraničí, aby sa Kristiánkovi vrátil zrak.

Príbeh

Pre Kristiánka, aby raz mohol vidieť všetku krásu života

Pomoc pre Kristiánka na rozvoj jeho zraku pomocou
terapie elektrickými impulzmi v Nemecku.

Dobrý deň. 

     Prihovárame sa Vám ako rodičia ročného synčeka Kristiánka. Narodil sa začiatkom septembra 2020 ako zdravý chlapec, bez akýchkoľvek kompliácií. Keď mal 3 mesiace pani doktorka si všimla, že zvláštne gúľa očami. Následne sa zistilo, že nereaguje na svetlo ani na predmety a diagnostikovali mu hypopláziu zrakových nervov a chiazmy. Je to vrodené a zriedkavé ochorenie. Bola to pre náš veľká rana do srdca, keď sme si predstavili, že náš syn nás nikdy neuvidí. Za ten rok si toho veľa prežil, ale je statočný a bojuje. 

     Nevzdávame sa a robíme všetko preto, aby sa Kristiánkov zrak zlepšil. Často navštevujeme ambulancie rôznych lekárov, každý deň stimulujeme jeho zrak svetielkami, špeciálnymi svetelnými tabuľami a senzorickými hračkami. Pravidelne navštevujeme Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením v Rači. Chodievame na rehabilitácie pre axiálnu hypotoniu a diastázu brušných svalov. Kristiánko užíva špeciálne výživové doplnky. Na genetické výsledky stále čakáme. 

     Bola nám doporučená terapia elektrickými impulzmi v Berlíne.U nás na Slovensku ani inde vo svete sa takáto terapia nevykonáva. Impulzy stimulujú retinálne bunky a zdokonaľujú prenos signálu do mozgu. Ak nezanedbáme stimuláciu zraku počas jeho vývoja, kým je jeho mozog neuroplastický, môže dosiahnuť skvelé výsledky.Preto terapiu odporúčujú opakovať raz ročne. Neváhali sme a prvú terapiu sme absolvovali hneď na jar 2021a badáme prvé pokroky. Kristiánko už vie rozlíšiť veľké predmety ako fitlopta, počítadlo, svetelná tabuľa, štvornožkuje vo svojej izbe a nenaráža do stien. Je to pre nás veľký úspech. Stále ešte nezaostruje, nevidí malé predmety a má nystagmus, ale veríme, že po absolvovaní ďalších terapií a poctivom stimulovaní zraku sa nám jedného dňa náš Kristiáko pozrie do očí. Je to dlhá a namáhavá cesta, ale urobíme aj nemožné, aby sa to podarilo. 

    Prosíme Vás o pomoc, nakoľko sme sa ocitli v ťažkej životnej situácii a ako mladá rodina nemáme dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ďalšej liečby v Nemecku, ktorú by sme chceli absolvovať na jar 2022.

     Úprimne ďakujeme za každú vašu podporu a pomoc. 


     

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?