Menu

Skutočná odvaha

Trvanie výzvy: 15. novembra 2013 - 15. novembra 2014

Cieľ výzvy

Vyzbierať dosť peňazí na sprevádzkovanie centra pre štúdium fyzicky ťažko hendikepovaných študentov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 29.6.2007

IČO: 37926403

Ulica: Matejkova 8

Mesto: Bratislava

PSČ: 84105

Štát: Slovensko

Príbeh

Skutočná odvaha

Hovorí sa, že raz vidieť je viac, ako tisíkrát počut. Preto Maťo, Jožo a Zuzka natočili video. Ak chcete vidieť, čo znamená skutočná odvaha, silná vôľa a čistá obetavosť, pozrite sa, stojí to zato. http://www.youtube.com/watch?v=h7zgfYNq_DY

Maťo a Jozef sa rozhodli, že napriek veľmi ťažkému fyzickému hendikepu vyštudujú vysokú školu. Rozhodli sa, že minimálne päť rokov budú každý deň prekonávať obrovské množstvo prekážok, ktoré si zdravý človek nevie ani predstaviť. Rozhodli sa, že sa postavia výzvam fyzickým aj intelektuálnym a dosiahnu univerzitné vzdelanie. Spôsob, akým prekonávajú výzvy, rúcajú predsudky a prekonávajú samých seba napriek nepriazni osudu je obdivuhodný a núti nás všetkých zamyslieť sa nad tým, čo je skutočná odvaha a naozajstné šťastie.

Na podporu akademického štúdia ťažko postihnutých študentov a ich integrácie organizuje občianske združenie IMOBILIO zbierku. Finančné prostriedky je možné zasielať na číslo účtu: 3027601387/1100, Tatra banka, a.s., od 15.11.2013 do 15.11.2014.

Cieľom zbierky je získať dostatok prostriedkov na dokončenie priestoru, v ktorom budú môcť Maťo, Jozef a podobne ťažko postihnutí študovať, mať vytvorené podmienky na akademickú prácu, výskum a samoštúdium.

Za podporu ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?