Menu

Vytvorenie novej triedy pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Trvanie výzvy: 6. decembra 2013 - 31. marca 2014

Cieľ výzvy

Zriadenie novej triedy pre deti s postihnutím

Autor výzvy

Dátum vzniku: 21.9.2006

IČO: 30867908

Ulica: Majerska 3/E

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 07

Štát: Slovensko

Príbeh

Vytvorenie novej triedy pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

V našej špeciálnej materskej škole máme 5 tried a vzhľadom k tomu, že nám deti stále pribúdajú radi by sme od januára vytvorili 6-tu triedu pre kombinované postihnutia. / sluchové a narušená komunikácia/.

V škôlke máme dve triedy pre deti so sluchovým postihnutím, zatiaľ jednu triedu s narušenou komunikačnou schopnosťou a dve triedy tzv. experiment obrátenej integrácie, to znamená že v triedach sú integrované medzi postihnuté deti deti zdravé. V triedach prebiehajú edukačné aktivity-výchovno vzdelávací proces , kde sa deti hravou formou učia rozvíjať kognitívne, učebné, psychomotorické, sociálne, komunikačné schopnosti. V triedach sa deťom venujú špeciálni pedagógovia a logopédi. Keďže sa k nám od januára hlási cca 10 detí s narušenou komunikáciou a pridružením postihnutím / to sú deti ktoré nevedia rozprávať a majú aj mentálne postihnutie, alebo črty autizmu./ , potrebujeme vytvoriť šiestu triedu. Tieto deti sa nemôžu vzdelávať v bežných školách, potrebujú špeciálno-pedagogický prístup.Naša škola týchto odborníkov má, ale potrebujeme zabezpečiť materiálno-technické podmienky. Chceme to zrealizovať predelením jednej veľkej triedy na dve menšie.K tomuto zámeru potrebujeme vybudovať, prehradiť triedy sadrokartonom. Nová trieda bude potrebovať nový koberec, stôl a stoličky pre deti, nový nábytok a na začiatok špeciálne edukačné-didaktické pomôcky.
Veríme, že otvorením novej triedy dáme šancu novým deťom vzdelávať sa a socializovať sa do kolektívu iných detí.

Ďalšie informácie

Facebook
zsihrdlickovaba.edu.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?