Menu

Divadelné predstavenie pre choré deti

Trvanie výzvy: 15. decembra 2013 - 12. januára 2014

Cieľ výzvy

Vytváranie projektov a aktivít s dôrazom na plnohodnotné trávenie voľného času detí a mládeže so zameraním na dramatickú tvorbu, osvojovanie estetického cítenia, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských hodnôt

Autor výzvy

Dátum vzniku: 15.12.2013

IČO: 42322294

Ulica: Hviezdoslavova 7

Mesto: Košice-Staré mesto

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Divadelné predstavenie pre choré deti

OZ Momoland pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie- rozprávku, kde sa na oboch stranách stretnú deti. Na strane hercov sa predstavia deti a mládež vo veku od 10 do 25 rokov, ktoré budú hrať pre deti, ktorým v živote nebolo dopriate bezstarostné detstvo a musia sa pasovať s ťažkými chorobami, či nepriaznivými životnými podmienkami.

OZ Momoland plánuje predstavenie odohrať na oddeleniach detskej onkológie v Košiciach, v detských domovoch a iných zariadeniach zameraných na pomoc deťom a mládeži.

Myslíme si, že divadelné predstavenie v podaní rovesníkov môže byť pre deti príjemným zážitkom a motiváciou k aktívnemu životu aj napriek nepriaznivým zdravotným, či životným podmienkam. Zároveň vďaka projektu vytvoríme vhodné prostredie pre deti a mládež na plnohodnotné a kreatívne využívanie voľného času a posilníme tak ich sociálne cítenie.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou praticipácie na našom projekte, a to formou finančného sponzorského daru, ktorý OZ Momoland umožní zabezpečiť materiálne prostriedky (kostýmy, rekvizity, kulisy, hudobné podkresy, autorký poplatok, honorár režisérovi) potrebné na realizáciu predstavenia.

Premiéru predstavenia plánujeme na marec 2014, avšak od januára 2014 by sme chceli začať divadelnú hru skúšať

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?