Menu

Pomoc a strava pre núdznych ľudí

Trvanie výzvy: 17. decembra 2013 - 21. marca 2014

Cieľ výzvy

Pomôžte núdznym ľuďom, ktorí si našli dočasné útočisko na ubytovni. Za váš príspevok im nakúpime stravu a poskytneme inú nevyhnutnú pomoc.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.3.1996

IČO: 31749259

Ulica: Východná ulica 7B

Mesto: Bratislava

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc a strava pre núdznych ľudí

Pomôžte núdznym ľuďom, ktorí si našli dočasné útočisko na ubytovni. Vašu pomoc použijeme na nákup potravín a inej materiálnej pomoci počas nadchádzajúcej zimy.

Naša dobrovoľníčka Anka spolu s ďalšími dobrovoľníkmi platformy Kresťania v meste už 2 a pol roka pravidelne vydáva stravu ľuďom bez domova na Račianskom mýte. Túžba pomôcť viac ju priviedla medzi núdznych ľudí na ubytovňu na Trenčiansku ulicu. Tam spoznala takmer 50 príbehov núdznych ľudí a s pomocou ďalších dobrovoľníkov im začala pravidelne pomáhať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?