Menu

UROBTE DOBRÝ SKUTOK I VY - PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2014

Trvanie výzvy: 29. januára 2014 - 31. decembra 2014

Cieľ výzvy

Veríme, že deti i my, dospelí potrebujeme pozitívnych reálnych hrdinov a to najmä v dnešnej dobe.

Autor výzvy

Príbeh

UROBTE DOBRÝ SKUTOK I VY - PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2014

V roku 2014 projekt Detský čin roka uči viac ako 120 000 detí ,budúcich dospelých, pochopiť čo je dobré, ako pomôcť , ako ochrániť ľudí i prírodu!

Ako projekt prebieha:

• Apríl - Jún 2014
Pripravujeme a tlačíme 10 000 plagátov, ktoré rozposielame do viac ako 2200 škôl a školských úradov. Vyzývame deti i dospelých aby nám napísali o dobrých skutkoch detí.

• Júl - august 2014
Starostlivo čítame cca 7000 -8000 listov a vyberáme nominácie spolu s výberovou komisiou.

• September 2014
Pripravujeme a tlačíme 6 000 kusov pedagogického materiálu ( 28 strán) s 35 nominovanými príbehmi v týchto kategóriách:
Záchrana života
Pomoc rodine
Pomoc rovesníkom
Pomoc iným ľuďom
Pomoc prírode
Dobrý nápad
Cena Sašky Fischerovej- Malý Veľký čin

• Október – November 2014
Mnohé školy nemajú možnosť si vytlačiť tento pedagogický materiál a tak chceme rozposlať limitovanú sériu 6 000 kusov do približne 2300 škôl

Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube
Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú
Predpokladaný počet všetkých zúčastnených detí je okolo 120 000
Pripravujeme s darcovským portálom LudiaLudom.sk online anketu pre verejnosť, aby sa aj rodičia a dospelí mohli inšpirovať detskými príbehmi
• December 2014
Slávnostné vyhlásenie výsledkov v Bratislave za účasti ocenených detí z celého Slovenka

Projekt je o reťazení dobra. Veríme, že vďaka podpore priateľov a partnerov, známym i neznámym sa nám podarí v projekte pokračovať .
5 Eur umožní 50 deťom aktívne sa zúčastniť projektu.
10 Eur umožní 100 deťom aktívne sa zúčastniť projektu.
Deti i my ďakujeme za vašu podporu

Saša Broadhurst Petrovická, koodinátor projektu, štatutár OZ

Magdaléna Fábryová, koordinátor projektu

www.detskycin.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?