Menu

Dajte tancu novú šancu – podporte Tanečnú školu ...

Trvanie výzvy: 15. mája 2022 - 31. augusta 2022

Cieľ výzvy

Cieľom našej výzvy je zozbierať finančné prostriedky na Projekt Dance come Back, ktorým by sme chceli ukázať, že je ten správny čas na nový reštart zmeniť životný štýl “domaseda” a naštartovať všetky generácie, aby sa opäť začali zaujímať o kultúru, umenie, hudbu, tanec, divadlo. Prepojením skúsených umelcov, osobností nášho kultúrneho i spoločenského života s mladou generáciou - tanečníkmi Tanečnej školy elledanse, by sme chceli dosiahnuť rozšírenie ich povedomia, motivácie, aktivity a snahy o dosiahnutie ich cieľov a snov. Spoločným vystúpením na divadelných doskách im - umelcom i mladým tanečníkom, sprostredkujeme neopakovateľnú skúsenosť, zážitok pravdepodobne na celý život a možno aj najväčšiu motiváciu do ich ďalšieho života. Veľmi by nám pomohla aj finančná podpora na chod našej tanečnej školy a podporu šikovných tanečníkov, ktorí sú zo socialne slabších podmienok a nemôžu si dovoliť absolvovať sústredenia, workshopy, nákup kostýmov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 20.4.2007

IČO: 37928929

Ulica: Mliekarenská 9

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Štát: Slovensko

Príbeh

Dajte tancu novú šancu – podporte Tanečnú školu elledanse

Tanečná škola elledanse patrí už 15 rokov medzi špičku tanečných škôl na Slovensku. Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tanečnej školy je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave. V tomto roku oslávi Tanečná škola elledanse už 15 rokov svojho pôsobenia a chceli by sme osláviť toto výročie tancom a divadlom - Projektom Dance Come Back. Pôjde o znovuoživenie kultúry, umenia, tanca, divadla, hudby - záujmu ľudí o spoločenský život a umenie. Po období pandémie, kedy bola kultúra “zahnaná do kúta” a vzhľadom na veľmi prísne pandemické opatrenia veľmi obmedzovaná. Zámerom projektu DANCE COME BACK bude tvorba a verejné uvedenie multimediálneho dokumentárneho tanečného javiskového diela s premiérou v septembri 2022. Dielo bude reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku.

Tanečná škola elledanse patrí už 15 rokov medzi špičku tanečných škôl na Slovensku. Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tanečnej školy je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave. Pod hlavičkou elledanse vzniklo vyše 20 autorských tanečných predstavení pre dospelých i deti, mnohé  z nich boli ocenené – napr. DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atd. 

V tomto roku oslávi Tanečná  škola elledanse už 15 rokov svojho pôsobenia a chceli by sme osláviť toto výročie tancom a divadlom - Projektom Dance Come Back. Pôjde o znovuoživenie kultúry, umenia, tanca, divadla, hudby - záujmu ľudí o spoločenský život a umenie. Po období pandémie, kedy bola kultúra “zahnaná do kúta” a vzhľadom na veľmi prísne pandemické opatrenia veľmi obmedzovaná. 

Projektom Dance come Back by sme chceli ukázať, že je ten správny čas na nový reštart zmeniť životný štýl “domaseda” a naštartovať všetky generácie, aby sa opäť začali zaujímať o kultúru, umenie, hudbu, tanec, divadlo. Prepojením skúsených umelcov, osobností nášho kultúrneho i spoločenského života s mladou generáciou - tanečníkmi Tanečnej školy elledanse, by sme chceli dosiahnuť rozšírenie ich povedomia, motivácie, aktivity a snahy o dosiahnutie ich cieľov a snov. Spoločným vystúpením na divadelných doskách im - umelcom i mladým tanečníkom, sprostredkujeme neopakovateľnú skúsenosť, zážitok pravdepodobne na celý život a možno aj najväčšiu motiváciu do ich ďalšieho života. Zámerom projektu DANCE COME BACK bude tvorba a verejné uvedenie multimediálneho dokumentárneho tanečného javiskového diela s premiérou v septembri 2022. Dielo bude reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Aktívnymi účastníkmi budú deti a mládež Tanečnej školy elledanse.  Spoluprácou súčasnej mladej generácie na tak veľkom projekte s osobnosťami divadelného a tanečného sveta, ako svojimi vzormi, by sme chceli motivovať mládež k ešte lepším výkonom. Po tzv. “koronových časoch” , kedy bola väčšina mladých ľudí a tanečníkov odkázaná len na tancovanie v domácom prostredí , je projekt jedinečnou príležitosťou pre nich stretnúť sa s “hviezdami”, “tanečnými a divadelnými  vzormi”, a spoločným účinkovaním na doskách divadla sa posunúť a odštartovať novú etapu svojho života. Pre mnohých bude účinkovanie s osobnosťami veľkým krokom a najväčším motivačným faktorom. 

Pozvané osobnosti : Rado Piovarči, Michal Heriban, Soňa Ferienčíková, Boris Nahálka, Nikoleta Rafaelisová, Vladislav Šoltýs, Csongor Kassai, Laco Cmorej, Michaela Nezvalová, Miroslav Mirec Janík, Martin Meľo, Magda Čaprdová, Shina a Dano z Longital, Michaela Králiková, Jana Tereková, Edita Antalová a ďalší.

Peniaze vyzbierané zbierkou budú použité na prenájom sál na nácvik jednotlivých choreografií, na nákup a úpravu kostýmov, prenájom divadelnej sály Radošínskeho naivného divadla v Bratislave /plánujeme premiéru a 3 reprízy predstavenia v septembri 2022 /, technické zabezpečenie predstavenia/ technika, osvetlenie, zvuk/,  videodokumentácia, fotodokumentácia, video a foto prezentácia. 

Tanečná škola elledanse prináša systematické vzdelávanie v oblasti tanca. Okrem umeleckých a voľnočasových  tanečných aktivít pre všetky vekové a výkonnostné kategórie, sú novým smerovaním školy súťaže, kde sa elledanse darí medzi deťmi, juniormi i v hlavnej vekovej kategórii. V roku 2019 sa k spomínaným aktivitám pridalo aj naštudovanie, uvedenie a reprízovanie pôvodnej slovenskej hudobno – tanečnej rozprávky  Príbeh z lesa, ku ktorej sa v blízkej budúcnosti chceme vrátiť. 

Obdobie korony – temna pre tanec a všeobecne kultúru, finančne veľmi oslabilo aj našu tanečnú školu. Finančné náklady, ktoré neustále stúpajú sa len veľmi ťažko dajú pokryť zo školného našich tanečníkov. Preto by sme vás aj touto cestou chceli poprosiť  aj o príspevok na chod našej tanečnej školy. 

Finančné prostriedky z tejto zbierky by sme okrem pripravovaného projektu použili aj : 

- na prenájom našich tanečných sál, v ktorých sa naši tanečníci poctivo pripravujú na svoje vystúpenia a súťaže

- na výrobu  a úpravu kostýmov

- príspevok na tanečné sústredenie pre tanečníkov, ktorých rodičia si z finančných dôvodov nemôžu toto dovoliť 

- workshopy pre našich tanečníkov  

Za Vašu štedrosť vopred ďakujeme,  

Tím elledanse 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?