Menu

Stredoškolské vzdelanie pre deti v Keni

Trvanie výzvy: 2. júna 2022 - 31. decembra 2022

Cieľ výzvy

Dostavanie juniorskej strednej školy - sanitárne zariadania a poskytovanie stredoškolského vzdelávania núdznym deťom.

Autor výzvy

Príbeh

Stredoškolské vzdelanie pre deti v Keni

JUA, o.z je občianske združenie, ktoré pôsobí prioritne v Keni. Naša pomoc je určená najmä pre všetky marginalizované deti spoločnosti ako deti ulice, deti žijúce v absolútnej chudobe, siroty a polosiroty a zdravotne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami. Našou prioritou je poskytovanie vzdelávania a edukačné programy, prostredníctvom ktorých sa snažíme sa, aby boli deti schopné pretvárať svoju krajinu a meniť ju k lepšiemu.
Viac na www.juapredeti.com alebo https://www.facebook.com/juapredeti/

Kto sme?  
Sme základná škola s internátom Sv. Filipa Neriho  v Joske. Postavená v roku 2012 Slovákmi vďaka Vysokej škole Sv. Alžbety a Slovak aid. Školu spravujeme ako občianske združenie JUA.
Čo robíme? 
Staráme sa o deti z ulice, siroty, deti s telesným postihnutím, deti žijúce s albinizmom, deti s ochorením/HIV, deti z detských domovov či detí z ťažkých životných podmienok. Okrem detí z ulice, školu navštevujú aj deti z okolia školy, ktoré majú úplné rodiny a každý deň prichádzajú do školy. Tieto deti na internáte nespia. Celkovo máme v škole aktuálne 570 detí.
Čo ponúka škola deťom? 
Škola poskytuje núdznym deťom cez program adopcia na diaľku: 
 • kvalitné vzdelávanie, 
 • stravu 4x denne, 
 • ubytovanie na internáte, 
 • kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 
 • školské potreby vrátane učebníc,
 • školskú uniformu a úbor na telesnú výchovu, 
 • internátne potreby, hygienické potreby,
 • a útočisko počas prázdnin. 
 
Čo sme doteraz vybudovali vďaka rôznym darcom?
Nové triedy, laboratória, počítačovú miestnosť a podarilo sa nám zväčšiť jedáleň.
Čo potrebujeme? 
Postaviť budovy pre WC, sprchy, kúpeľne, umývadlá. Tie máme len pre ZŠ. 
Prečo to potrebujeme?
Od roku 2023 bude v Keni plne implementovaná nová školská reforma. Doteraz všetky deti v ročníku 1. až 8. spadali pod základnú školu. Od roku 2023 žiaci od 7. ročníka budú patriť už pod strednú školu a musia mať v škole podľa novej vyhlášky vlastné triedy, laboratória, školský dvor a vlastné sanitárne zariadenia. Starší žiaci tak nemôžu používať sociálne zariadenia so žiakmi menších ročníkov. Bez sanitárnych zariadení nemôžeme otvoriť a spustiť strednú školu v januári 2023. Študenti by museli ísť do iných škôl.
 
Rozdelenie ročníkov pred a po roku 2023:

Do roku 2022

Od roku 2023

 Predškolský stupeň - 3 roky

Predškolský stupeň - 2 roky + 1 rok jasličky

Základná škola - 8 rokov  (1. – 8. ročník)

Základná škola - 6 rokov (1. – 6. ročník)

Stredná škola - 4 roky (9 .– 12. ročník)

Juniorská stredná škola  - 3 roky  (7. – 9. ročník)

Seniorská škola - 3 roky  (10. – 12. ročník)

Univerzita - 4 roky, bakalársky stupeň

Univerzita - 3 roky, bakalársky stupeň

Školy, ktoré nesplnia požiadavky na registráciu juniorskej strednej školy nebudú zaregistrované a budú môcť poskytovať vzdelávanie len do 6. ročníka. Všetky staršie deti by museli opustiť našu školu a to nechceme!

Projekt sanitárnych zariadení

Potrebujeme postaviť:   
 • budovu (blok) pre chlapcov (5x WC, 5x pisoár, 5 umývadiel, sprcha).
 • budovu (blok) pre dievčatá (5x WC, 6 umývadiel, sprcha).
 • budovu (blok) pre ženský personál (1x WC, 1x umývadlo). 
 • budovu (blok) pre dievčatá a chlapcov s telesným postihnutím (1 WC a 1 umývadla). 
 • údržbársku miestnosť.
 • miestnosť pre upratovačku. 
 
Čím skôr sa nám podarí vyzbierať finančné prostriedky, tým skôr môžeme začať stavať. Stavbu odhadujeme na 3 mesiace. 
 
Rozpočet bol odhadnutý rozpočtárom na 50,000 euro. Stavba má riadny architektonický nákres a oficiálny rozpočet a bude riadne skolaudovaná. 
 
Záleží nám na tom, aby deti mohli študovať pod našimi krídlami čo najdlhšie. Naša škola ponúka prístup zameraný na žiaka, rodinný prístup a pracujeme s deťmi nepretržite. Deti, ktoré sa necítia bezpečne doma počas prázdnin môžu slobodne zostať u nás v škole  a organizujeme pre ne rôzne tábory. Snažíme sa rozvíjať u detí nielen vedomosti, ale aj talenty a potenciály, ktoré majú prostredníctvom rôznych krúžkov, aby v budúcnosti dokázali nájsť zamestnanie a pretvárali svoju krajinu k lepšiemu.
 
Veríme, že sa nám podarí so spoločnými silami zabezpečiť vybudovať kvalitnú juniorskú strednú školu a budeme schopní dať deťom pevné základy a svetlú budúcnosť.
 
Ďakujeme, že nám v tom pomôžete!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?