Menu

"OZVENA" - Záujmové združenie speváckych zborov ...

Trvanie výzvy: 21. marca 2014 - 21. marca 2015

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je prezentovať zborové umenie doma i v zahraničí, vymeniť si skúsenosti a zborové materiály medzi jednotlivými zbormi na zborovom festivale Vranovské zborové slávnosti a na zahraničných festivaloch, rozvíjať vzájomné kontakty medzi zbormi, priblížiť zborové umenie širokej verejnosti, prezentovať Slovensko najmä v zahraničí.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 19.1.2012

IČO: 319 55 983

Ulica: M.R.Štefánika 875

Mesto: Vranov nad Topľou

PSČ: 09301

Štát: Slovensko

Príbeh

"OZVENA" - Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena vo Vranove nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena vzniklo v roku 1980 a na budúci rok oslávi svoje 35.výročie. Je to združenie 6 detských a mládežníckych speváckych zborov, ktorého cieľom je priblížiť zborový spev širokej verejnosti, rozvíjať estetické umenie a prezentovať krásu najmä slovenskej zborovej tvorby doma i v zahraničí.

Spevácke zbory zborového združenia Ozvena sa prezentovali na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v zahraničí (Kanada, Švajčiarsko, Španielsko, Srbsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nemecko a v iných krajinách. Zbory získali niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Na festivale v kanadskom Powell Riveri združenie získalo 1.cenu v speve svojho sólistu. Na zborovej súťaži v holandskom Monsteri strieborné a bronzové pásma, viacero zlatých, strieborných a bronzových pásem na na celoslovenských a regionálnych súťažiach, bronzové pásmo v slovinskej Celii zvláštnu cenu na festivale v Cantonigros v Španielsku. Zborové združenie je držiteľom Ceny mesta Vranov nad Topľou.
Ozvena je členom zborových federácií Europa Cantat a Pueri Cantores.
Zbory Ozveny sa niekoľkokrát prezentovali v slovenskej televízii a rozhlase. Chlapčenský spevácky zbor bol semifinalistom v súťaži " Slovensko má talent". Záujmové združenie SZ Ozvena je hlavným organizátorom zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti.
Vo svojom repertoári majú zbory skladby slovenských i zahraničných autorov a niekoľko skladieb venovali zborom i naši poprední hudobní skladatelia Zdenko Mikula, Ivan Hrušovský a iní.
Zborové združenie vedie Vilma Krauspeová, ktorá je podpredsedníčkou Asociácie speváckych zborov Slovenska a predsedníčkou festivalového výboru Vranovských zborových slávností. Ďalšími dirigentmi zborov je Radov Zajíc a Anna Maťašová.

V tomto roku má ZZSZ Ozvena veľké finančné výdavky na organizáciu medzinárodného zborového festivalu 27.Vranovské zborové slávnosti, účasť na medzinárodných zborových festivaloch v máji v Szegede, Maďarsko a v auguste vo Florinas, Sardínia ako aj na oblečenie pre zbory, cestovné, ubytovanie a stravu na vyššie uvedených festivaloch.

Ďalšie informácie

Facebook
vilma@krauspe.sk, ozvena@ozvena.sk

Web
www.ozvena.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?