Menu

Pomoc pre Laurett

Trvanie výzvy: 17. januára 2023 - 17. januára 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Potrebné rehabilitácie a liečebné terapie

Príbeh

Pomoc pre Laurett

Zlepšiť zdravotný stav po cievnej mozgovej príhode

Naša dcéra Laurette sa narodila v decembri roku 2004 ako zdravé a životaschopné
dieťa. 31. október. 2021 bol pre ňu , ale aj nás deň kedy sa všetko zmenilo. Laurettke
praskla cievka v malom mozočku a spôsobila vnútro mozgové krvácanie. Vďaka
špičkovému tímu v Martinskej nemocnici sa jej podarilo zachrániť život. Následky
cievnej príhody spôsobili ochrnutie pravej strany tela a pripútanie na lôžko. Po
dvojmesačnom pobyte v nemocnici nasledovali opakované rehabilitačné pobyty
v Kováčovej, vďaka ktorým sa postavila na nohy. Jej zdravotný stav však vyžaduje
neustále rehabilitácie, ktoré sú veľmi finančne náročné. Preto vás touto cestou veľmi pekne prosíme, ak chcete a máte tu možnosť prispejte nám, aby sme jej spoločne pomohli zaradiť sa do života, pokračovať v štúdiu na strednej škole, ktorú musela prerušiť. Dať jej možnosť žiť plnohodnotný život. Rehabilitácie jej veľmi pomáhajú zlepšovať sa, ale bez Vašej pomoci to bude pre nás veľmi ťažké .Momentálne navštevuje HBO komoru, cvičí a pravidelne chodíme s ňou plávať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?