Menu

Výcvik a starostlivosť asistenčného psíka pre ...

Trvanie výzvy: 14. apríla 2014 - 14. apríla 2015

Cieľ výzvy

Projekt Šimon a Odyssea je plánovaný na 3 roky. Canisterapia ani výcvik asistenčného psa nie je ľahkou, ani krátkou a vôbec nie lacnou záležitosťou. Ale fotky Vám, dobrí ľudia, dokážu, že Šimon je s Ody šťastný. A to je zmysel nášho projektu. Prvý rok sa financovanie zvládlo, a hlavné náklady sú pokrytú do 09/2014. Potom budú využité prostriedky z aj z darcovského portálu ľudia ľuďom – na výcvik, stravu veterinárnu starostlivosť. Ďakujeme.

Príbeh

Výcvik a starostlivosť asistenčného psíka pre Šimonka

Projekt Šimon a Odyssea sa začal písať 4.5.2013, kedy sa narodilo šteniatko bieleho švajčiarkeho ovčiaka v chovnej stanici Ancillias. O dva mesiace neskôr už Odyssea prišla do nového domova, aby sa začal písať o nej a Šimonovi, 11 ročnom chlapcovi s DMO. V polovici augusta 2013 sme zverejnili výzvu 1086 na finančnú podporu aj na Vašom portáli.
O necelý mesiac Odyssea, fenka vo výcviku na asistenčného (doprovodného) psa postihnutého chlapca a psa záchranára , oslávi prvé narodeniny. Spolu so Šimonom a ostatnými kamarátmi v Žiline. Radi by sme sa podelili s úspechmi tejto dvojice , lebo nepriamo, ale podieľali sa na tom aj ľudia cez portál „ľudiaľuďom“.

Začiatky spoločného života....
Šimon a Ody si na seba zvykli od prvého dňa. Ody začala hneď chodiť do dennej psej škôlky K-7. Prvé týždne jej života boli zamerané na socializáciu, upevnenie temperamentu a hneď sme začali aj s výcvikom poslušnosti, štekania na povel, či rozvoja pachových schopností. Šimon začal navštevovať canisterapiu v Canis centre K-7 , kde sa hravou formou „učil“ čo môže a čo nemôže s Odysseou robiť , ako sa správať, ako ju chrániť. Začlenil sa aj medzi zdravé deti na tábore, kde Odyssea strávila 2 dni.


Prvé úspechy....
Šimon sa s Odysseou prvýkrát predstavil aj na klubovej výstave v Tatranskej Štrbe v 09/2013, kde Ody získala ocenenie v kategórii šteňa a spolu so Šimonom aj v kategórii „dieťa a pes“.
V januári 2014 sa opäť Odyssea a Šimon zúčastnili výstavy CACIB Trenčín a opäť Odyssea získala ocenenie „veľmi nádejná“ v kateórii mladší dorast a spolu so Šimonkom sa predstavili aj v súťaži „junior handlingu“, čo je súťaž detí a mládeže Slovenska v schopnosti rozumieť psíkom, viesť ich na výstave a mať znalosti o svojom psovi a plemenách. Šimonovi táto účasť prináša možnosť integrovať sa medzi zdravých ľudí, rozvíjať si schopnosti samostatného života „byť úspešný“.
Len choroba Šimonovi zabránila účasť na ďalšej medzinárodnej výstave CACIB Nitra, kde mal súťažiť s deťmi v junior handlingu.


Ako spolu komunikujú....
Šimon a Ody trávia po škole spolu veľa času. Najčastejšie na dvore, kde Šimon trénuje aporty a Ody vydrží hodiny byť so Šimonom. Raz týždenne spolu navštevujú aj Klub mladého psovoda K-7 a tu trávia čas s inými deťmi. Šimon si našiel svoju „výcvikovú cestu“ a Ody mu rozumie. Najradšej je, keď jej Šimon schováva veci a ona ich hľadá, alebo keď jazdí na bicykli a ona mu chytá koleso. Šimon sa stal na Odysseu aj trošku háklivý – nemá rád, keď si napríklad ostatné deti Ody trošku „prisvoja, pritiahnu, pritúlia“. Hneď si ju volá k sebe... Nemá rád, keď Odyssea odchádza na sústredenia K-7 a nie je cez noc doma. Majú svoje šibalstvá.


Tréning Odyssei...
Život Odyssei je náročný. Denne trávi asi 6 hodín v canis centre, kde sa o ňu starajú výcvikári a študenti kynológie. Absolvuje tréningy „frekvencie“ ( cesty, železnice, bicykle, zvuky, ruchy...), absolvuje tréningy poslušnosti, rozvoja motoriky, pachové práce a záchranárske revíry, vyhľadávanie v lesoch a ruinách. Je to stále iba šteňa, jej výcvik bude trvať do 3 rokov jej života. No už teraz sa pripravuje na prvé preskúšanie odbornosti doprovodného psa podľa skúšobného poriadku BH-SK (SKJ SR).
V 04/2014 v Ivánke pri Dunaji si vyskúša certifikáciu bez možnosti hodnotenia, nakoľko ešte nemá vek (až v 14 mesiacoch môže nastúpiť na ostrú skúšku). Odyssea chodí aj ako psík v tréningu do základnej školy, k štrvtákom na Jarnú ulicu v Žiline. Jej výcvikári tak zabezpečujú, aby bola všestranná, nebojácna, vytrvalá.

0dy a Šimon nám rastú pred očami... Na to, aby ju Šimon ovládal na vôdzke, trénuje na futbalovom ihrisku. A Ody musí pri Šimonovi krotiť svoj temperament.


A čo nás čaká ?
V máji oslávi Odyssea svoje prvé narodeniny. Na kynologickom cvičisku jej deti a rodičia detí, jej rodina pripravia malú párty. Šimon o nej netuší, bude to pre neho a decká z klubu mladého psovoda prekvapenie.
Odyssea sa v druhom roku svojho života bude pripravovať na dráhu asistenčného psa. Vzhľadom na jej vek, na to, že je v psej puberte, stále musíme dávať pozor, my výcvikári na to, aby sa „nezlomila jej povaha“, aby zostala srdečná a oddaná ľuďom, neustále ju musíme učiť a byť nároční pri výcviku. So Šimonom sa stále iba „hrá“, s nami, dospelými, už začína „pracovať a rozmýšľať ako služobný pes“.

Šimon je vďaka Odyssei stále na čerstvom vzduchu a v pohybe. Snažíme sa cez canisterapiu, Šimona aj čo najviac vzdelávať. Zúčastňuje sa aj všetkých CANIS víkendov K-7, ktoré sú podporované ďalšou nadáciou .

Príjem finančných darov :
Vlastné zdroje rodiny: 800,00 EUR Nákup šteňaťa 06/2013
150,00 EUR Výcvik K-7 06/2013 – 08/2013
100,00 EUR Poplatky za výstavy CACIB Trenčín, CACIB Nitra 01/2014, 03/2014
40,00 EUR Poplatok za členstvo v BŠO klube Slovenskej republiky 01/2014
Finančné dary iné ako www.ľudiaľuďom.sk: 2570,00 EUR Výcvik v K-7 od 09/2013 do 09/2014, strava psa a veterinárne
poplatky PONTIS Bratislava
100,00 EUR KROSS Žilina
4people, n.o.: 376,00 EUR Uložené na účte Šimona Panáča a budú určené na úhradu nákladov
od 09/2014

Spracovala : Ing. Bátoryová, canisterapeut K-7, Bc. Petra Panáčová, sestra Šimona

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?