Menu

Pomoc pre troch súrodencov a ich maminku

Trvanie výzvy: 23. apríla 2014 - 23. júla 2014

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať zostatok sumy potrebnej na kúpu auta.

Príbeh

Pomoc pre troch súrodencov a ich maminku

Pomoc smeruje maminke skúšanej ťažkým osudom a životom nie len jej samotnej, ale najmä a akoby nebolo málo, aj jej troch detičiek.
Po prvý krát skúša prosiť cudzích ľudí o pomoc.
Po prvý krát sa odhodlala.
Auto pre nich začína byť nutnosťou. Hovorí: ,,Ja som dúfala, že sa nám konečne stane niečo dobré. A stále dúfam. Tie moje deti si to zaslúžia. Aj o to auto som žiadala kvôli nim. Hlavne Jožko tým cestovaním veľmi trpí.,,

Miška je 37. ročné, štíhle, skromné žieňa s tromi deťmi- vysoký a inteligentný Jožko má 16 rokov, pričom od troch rokov má ťažkú astmu, v štyroch rokoch mu diagnostikovali autizmus a vyše pol roka má diagnostikovanú fóbicko-úzkostnú poruchu. Berie antidepresíva a z dôvodu astmy je tiež nastavený na inhalačnej liečbe. Trpí tiež krvácavou chorobou-Willebrandtova choroba, ktorú zdedil po maminke.
Dlhovlasá Emka je celá mamina. Má 9 rokov, od štyroch rokov má astmu a je dyslektička.
Najmladší fešák Miško má 7 rokov. Trpí od troch rokov ťažkou astmou-je na inhalačnej liečbe. Pred pol rokom mu bol diagnostikovaný autizmus a kompulzívna porucha.
Práve s ohľadom na zdravotný stav detí si maminka Miška požiadala o príspevok na auto, pretože cestovanie sa pre ňu stáva nezvládateľným. Hoci Emka je jej oporou a chlapci sú skvelí, napriek tomu nezabráni ich autistickým prejavom, pričom Jožkova fóbicko- úzkostná porucha tiež hrá pri cestovaní dôležitú úlohu. Auto by im výrazne skrátilo čas strávený cestovaním, ako aj urýchlilo presuny a o upokojení prejavov detí nehovoriac.
Miška preto požiadala ÚPSVaR o príspevok na auto, ktorý jej bol schválený, avšak vo výške 85% zo sumy auta čo znamená, že zostatok sumy si potrebuje v krátkej dobe zohnať ona sama. To činí okolo 1700.-Eur.
Je pre ňu priam nemožné tak vysoký obnos zohnať, pretože jej príjem sa pohybuje okolo 500 Eur, 80 Eur mesačne spláca, čo ju čaká ešte 5 rokov a tieto peniažky bola nútená vziať si z nebankovej spoločnosti, takže viac o tom, koľko v konečnom dôsledku splatí, ani nemusím hovoriť. 55.- Eur ide na lieky (psychiatrické lieky a lieky na astmu), 15.- Eur mesačne na pravidelné poplatky na školu, 40.-Eur na mesačníky na MHD a všetko ostatné ide na stravu a hygienické potreby. Keď sa Miške podarí, prispieva svojej maminke (starkej detí) ešte 50.- Eur na inkaso-ale to sa nepodarí vždy. Každý mesiac sú tu ešte náklady na školu - mimo pravidelných poplatkov okolo 15 Eur a ľudová škola umenia-raz za pol roka je 32.-Eur na Emku a 22.- Eur na Miška... Na mobil ide 30.- Eur mesačne.
Táto výzva má teda pomôcť k tomu, aby Miška mohla dostať auto. Dobrých ľudí je veľa a keď sa dokážeme spojiť, pomôžeme človeku, ktorý peniaze nežiada pre seba, ale na pomoc pre deti. Peniaze nepôjdu na alkohol a cigarety, ani na iné márnosti. A pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť celú sumu, pomôže aj jej časť.
ĎAKUJEME.
Aktualizácie

Úprava cieľu výzvy18. júl 2014

Vážení darcovia, milí podporovatelia, s nadšením Vám musíme oznámiť jednu úžasnú vec. Ani by sa nám nesnívalo, že napísaním výzvy oslovíme istú spoločnosť, ktorá asi pred mesiacom oslovila pani Kotrú s tým, že jej príbeh si požičajú a posunú do projektu, v ktorom môže získať financie potrebné na kúpu auta. Upozornili ju, že aj napriek tomu je od vybratia v podstate ďaleko, veď zo 40 rôznych príbehov, ktoré sa im dostali do rúk, vyberú len štyri. Pre nás to bolo beznádejné, veď je toľko iných ľudí, ktorí pomoc potrebujú... Stalo sa však nemožné. Zo všetkých príbehov vybrali aj príbeh pani Kotrej a tak sumu-doplatok na auto, získa v dohľadnej dobe. Veľmi sa z toho tešíme. Považujeme však za nutné a férové uistiť Vás, že Vaše peniaze, ktoré ste prispeli, budú použité na najdôležitejšie veci v živote tejto rodiny. Niektoré financie pôjdu na poplatky spojené s autom: pohonné hmoty, PZP, diaľničná známka, údržba... Keďže počas zbierky sa rodine stala veľmi nepríjemná udalosť- a síce, roztrhlo im v RD potrubie s vodou a uniká im voda a nemajú financie na opravu, je možné, že peniažky pôjdu aj týmto smerom. V neposlednom rade potrebujú koks na kúrenie na zimu a o liekoch, školských pomôckach, oblečení pre deti nehovoriac. Všetky bločky a faktúry si rodina bude starostlivo odkladať, aby ste v prípade záujmu mohli do nich nahliadnuť. Máte na to plné právo. Zároveň Vám opäť vyjadrujeme veľkú vďaku. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa tešíte s nami ;-). Mgr. Ingrid Škropeková

Pár slov k cieľu výzvy2. jún 2014

Vážení darcovia, milí podporovatelia, dovoľte mi upresniť Vám podľa najnovších info, ako na tom s autíčkom a výzvou sme... Cieľová suma 1700.-Eur sa k nám krásne približuje, chýba už len pár percent... Ďakujeme. Radi by sme Vám povedali, že pokiaľ sa výzva naplní na celých 100% a ak výška doplatku na auto bude nižšia, ako je uvedené vo výzve- čo ešte s určitosťou povedať nevieme, pretože rozhodnutie UPSVaR k dispozícii ešte nie je a nepoznáme výšku poskytnutej sumy, táto bude použitá na kúpu liekov, stravy, mesačníkov a podobne, podľa potrieb rodiny. Prípadne poslúži na zaplatenie prvej poistky za auto, či na pohonné hmoty. S úctou, Škropeková I.

POĎAKOVANIE24. máj 2014

Vážení darcovia, milí podporovatelia, všetci ľudia s dobrými srdiečkami, radi by sme sa Vám všetkým poďakovali za všetky peňažné i nepeňažné dary, slová podpory, pozitívnu energiu, zdieľanie tejto výzvy a jednoducho, za všetko dobré... Výzva sa nám nádherne napĺňa, dokonca sme si to ani tak skvele nepredstavovali. :-) Aj napriek tomu, že sa nám sem tam ktosi vyhrážal, snažil sa túto rodinku zdiskreditovať, pričom sa neštítil mne vypisovať maily a dokonca vyvolávať na mobil, nezľakli sme sa a ani sa nezľakneme. Napriek tomu sa nádherne spájame a bojujeme proti všetkému zlu. Jožko bol prijatý na dve stredné školy, patril medzi najúspešnejších uchádzačov o štúdium... Miško sa chystá do školy, má už aj školskú tašku... Emka sa teší do ďalšieho ročníka a je maminke oporou. Robí najlepšie kapučíno na svete ;-)... Maminka je bojovníčka a svojim deťom dáva všetko,čo potrebujú... Bez Vás by to nebolo tak ... hm... jednoduché. Nie, jednoduché to nie je, avšak s Vašou podporou a darmi a dobrými srdiečkami, je to celé také... znesiteľnejšie. A najlepšie je, že vidíme svetielko na konci tunela. S pozdravom a želaním, aby ste aj Vy boli obklopení takými dobrými ľuďmi, akými sme obklopení my.... Ingrid Škropeková A ešte pár slov od pani Kotrej smerom k ZŠ Dráčik v Banskej Bystrici...: ,,Z celého srdca by som sa chcela poďakovať Súkromnej základnej škole Dráčik. Je mi cťou, že moje deti sú už niekoľko rokov žiakmi tejto školy. Škola si za svoju krátku existenciu prešla mnohými úskaliami, ale dnes je školou, v ktorej sa moje deti nielen učia, ale cítia sa v nej dobre. A musím povedať, že škola môže byť na seba hrdá. Pred niekoľkými rokmi, som mala veľký problém umiestniť Jožka ako vysokofunčkného autistu do školy na území mesta. Keď už som si zúfala ozvala sa Súkromná základná škola Dráčik, že by mala o Jožka záujem. Samozrejme sme to prijali a dnes Jožko končí deviaty ročník. Ako jediný autista v Banskej Bystrici bude od septembra študovať na strednej odbornej škole. Aj vďaka Dráčiku sa úspešne popasoval s prijímacími skúškami a bol prijatý na obidve školy-aj vďaka našej škole, ktorá týmto ako jediná posúva autistu na ďalšie štúdium. V Dráčiku ostáva Emka a od septembra tam pribudne malý Miško. Emka ako štvrtáčka odchádza od p.učiteľky Petlachovej, ktorá jej za štyri roky pomohla nielen s učením /nakoľko aj Emka má vývinovú poruchu učenia/, ale pomohla jej aj osmeliť sa a začleniť sa do kolektívu. A od septembra čaká pani učiteľku malý Miško. S malou dušičkou, ale veľkou nádejou budem snívať sen o tom, že sa nám podarí aj tohto autíka začleniť a integrovať medzi zdravé deti. Obrovské poďakovanie chcem teda venovať-od p.riaditeľky Šabovej, Mgr.I. Petlachovej , Mgr. S. Šipkovskému, Mgr. S. Končokovej, PhD, Mgr. M. Fulopovej, Mgr. M. Hlavovej, Mgr. E. Bayerlovi, PaedDr. T. Harmanovej, Mgr. D. Patrášovej, Mgr. M. Lovásovej. Tiež poďakovanie patrí všetkým p.vychovávateľkám v školskom klube ako aj všetkým ostatným nepedagogickým zamestnancom školy. Osobitné poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí nám prispeli a ktorých mená nepoznám. Nesmierne si ich pomoc v tejto ťažkej dobe vážime a je mi cťou, že moje deti sú súčasťou tohto krásneho spoločenstva ľudí....... Vaša Michaela Kotrá,,

10. máj 2014

Vážení darcovia, keďže niektorí z Vás žiadali číslo účtu na p. Kotrú z rôznych dôvodov a toto im poskytla, radi by sme Vás upovedomili o fakte, že VŠETKY PENIAZE od Vás boli prevedené na túto výzvu a sú už na nej zaznamenané. Do dnešného dňa sa vyzbierala suma 1045,-Eur, za čo z celého srdca ďakujeme. Všetky finančné dary postupne p. Kotrá prevádzala na účet výzvy, aby bolo všetko v poriadku, aj napriek tomu, že niektorí darcovia uvádzali, aby sa deťom kúpili sladkosti a podobne, takto: Dňa 28.4.2014= 25,-Eur. Dňa 29.4.2014= 158,-Eur. Dňa 30.4.2014= 250,-Eur. Dňa 5.5.2014= 50,-Eur. Dňa 9.5.2014= 130,-Eur. Dňa 10.5.2014= 50,-Eur. Vzhľadom k tomu, že nie každý z darcov chcel byť vo výzve menovite uvedený, v prípade otázok, či nejasností, ako sa s peniazmi nakladá, sme Vám k dispozícii a v prípade akýchkoľvek zmien pridáme ďalšiu aktualizáciu. Zároveň Vás uisťujem ja, ako osoba a tvorca výzvy, že p. Kotrá naloží s vyzbieranou sumou tak, ako je uvedené vo výzve, nakoľko je toto prísne kontrolované a Vy máte samozrejme plné právo vedieť, ako s peniazmi nakladá. Taktiež dodávam, že výzva je overená spoločnosťou SPOSA Bratislava, ktorá pani Kotrú s rodinou pozná. Darcom ešte raz veľmi pekne ďakujeme. S úctou, Mgr. Ingrid Škropeková

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?