Menu

Susedia čítajú Bendovú

Trvanie výzvy: 22. mája 2014 - 30. mája 2014

Cieľ výzvy

Naším cieľom je vyzdobiť a postaviť na našom dvore malú verejnú knižnicu, búdku „Ďakujem sused“, rovnako ako zrenovovať blízku lavičku, na ktorej sedávala naša slávna suseda, spisovateľka Krista Bendová. Búdku i lavičku jej venujeme.

Príbeh

Susedia čítajú Bendovú

Uprostred nášho dvora je lavička, na ktorej sedávala Krista Bendová. Jej susedia si autorku Osmijanka chcú pripomenúť postavením knižnej búdky „Ďakujem sused“ a zrenovovaním jej lavičky.

Sme Susedia na dvore. Prostredníctvom rôznych podujatí sa snažíme navzájom spoznať a prelomiť bariéru mestskej anonymity. Bývame okolo krásneho staromestského dvora ako stvoreného na stretnutia, čítanie či pikniky. Pri jednom takom poležaní na deke sa naša suseda Barborka dozvedela od susedy Dorky, že na neďalekej lavičke kedysi sedávala spisovateľka Krista Bendová. Vraj to bola milá pani, s ktorou sa malá Dorka neraz dala do reči. Barborka bola nadšená. Krista Bendová bola naša suseda? Osmijanko, Opice z našej police možno vznikali v našom susedstve? To nemôžeme nechať bez povšimnutia! S našimi kamarátkami zo združenia Ďakujem sused sme sa dohodli, že na dvore postavíme knižnú búdku a venujeme ju našej slávnej susede. Zároveň vynovíme spomínanú lavičku a s detˇmi žijúcimi v okolí budeme na chodníky nášho dvora kreslitˇ postavicˇky zo spisovateľkiných rozprávok. Herci z nášho susedstva budú čítať z Bendovej kníh .Prostriedky získané na základe tejt výzvy využijeme na:
- renováciu lavičky
- ilustrácie, ktoré použijeme na búdku i na lavičku
- náter, výzdobu a zaliatie búdky do betónu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?