Menu

Podpora mladých ľudí s kožným ochorením pri zaradení sa do spoločnosti

Trvanie výzvy: 24. októbra 2023 - 24. októbra 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Zastupovať záujmy zdravotne postihnutých pri rokovaniach so zákonodarcami a s výkonnou mocou Podporovať skvalitnenie a modernizáciu liečby chronických kožných chorôb na Slovensku, Pomáhať pri zakladaní denných centier na liečbu kožných chorôb, získavať financie na ich vybavenie modernou technikou, Informovať o všetkých aspektoch života s chronickými kožnými chorobami Spolupráca s klubmi SPaA SR (pracujú v 11 rôznych regiónoch Slovenska) s lekármi, lekárnikmi, psychológmi a so zástupcami farmaceutických firiem Edukačné aktivity – zmeniť postoje samotných postihnutých k vlastnému životu , ako aj vzťah okolia k nim, Uskutočňovať osvetu verejnosti (s využitím plagátov, billboardov, ale aj médií najmä pri príležitosti Svetového dňa psoriázy), Zlepšenie dostupnosti modernej liečby novými liekmi, kúpeľnou terapiou a pobytmi pri mori, Organizovať psychohygienické kurzy – zamerané na lepšie zvládanie života Poradensko – informačná činnosť v sociálnej oblasti

Príbeh

Podpora mladých ľudí s kožným ochorením pri zaradení sa do spoločnosti

Sme združenie mladých ľudí trpiacich kožnými ochoreniami. Vek ani postihnutie však nie je podmienkou. Radi u nás privítame všetkých, ktorí majú záujem niečo sa dozvedieť, pomôcť alebo spoznať nových ľudí, či napísať vlastný názor, príbeh. Naše združenie a web stránka www.bodkacik.sk chce pomáhať v každej oblasti: zdravotnej, sociálnej aj duševnej. Teší nás, ak vieme nájsť odpoveď na Vašu otázku, riešenie na Váš problém. Ak potrebujete odbornú radu, kontaktujte nás prostredníctvom mobilného čísla uvedeného na našej webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí.


Kto sme?

svojpomocné občianske združenie pacientov s chronickými kožnými ochoreniami, ktoré zastupuje záujmy cca 250 tisíc psoriatikov a podobného počtu ekzematikov na Slovensku.

Kde sme aktívni?

Na webovej stránke: www.bodkacik.sk
Na Facebooku: Bodkáčik
Prostredníctvom jednotlivých klubov SPaA SR a dermatológov v ambulanciách
Na Youtube: Bodkáčik

Zúčastňujeme sa pravidelne edukačno-fakultatívnych diskusií a školení (hlavne prostredníctvom getClients)
 

Najdôležitejšie aktivity

Unikátny “Deň kože – deň dotykov” – celoslovenská akcia
Medzinárodný “Svetový deň psoriázy” – organizovaný vo väčších mestách SR
Odborné podujatie pre širokú verejnosť – Trh kože
Prostredníctvom médií, ale aj v mestách, kde fungujú kluby psoriatikov a atopikov s pomocou dermatológov kontaktujeme verejnosť a informujeme ju o neprenosnosti týchto chorôb, ale aj prevencii vzniku iných kožných problémov
Podpora Centier pre liečbu chronických kožných chorôb
Ozdravné pobyty, workshopy


Ďalšie informácie

Facebook
Bodkáčik

Web
www.bodkacik.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?