Menu

Výučbové programy k interaktívnej tabuli pre deti so sluchovým postihnutím

Trvanie výzvy: 12. júna 2014 - 2. septembra 2014

Cieľ výzvy

Zakúpenie špeciálnych výučbových programov na interaktívnu tabuľu a skvalitńovať tým výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 21.9.2006

IČO: 30867908

Ulica: Majerska 3/E

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 07

Štát: Slovensko

Príbeh

Výučbové programy k interaktívnej tabuli pre deti so sluchovým postihnutím

Sme špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou, v našich triedach sú integrované aj zdravé deti.
Prostredníctvom tohto projektu by sme radi oslovili darcov, aby nám pomohli so zakúpením špeciálnych výučbových programov na interaktívnu tabuľu.

Deti so sluchovým postihnutím mávajú problém s abstrakciou, predstavivosťou, pretože nemajú možnosť vnímať svet všetkými zmyslami. Preto sa im snažíme sprostredkovať čo najreálnejší obraz o veciach okolo nás, o rastlinách, zvieratách, prírode... Chodíme na výlety a exkurzie, prinášame im autentické zážitky. Je dôležité, aby sme u ich posilňovali ďalšie zmysly – čuch, chuť, ale najmä zrak a hmat, dotyk...

Pred časom sme sa rozhodli zakúpiť pre materskú školu interaktívnu tabuľu, ktorá sprostredkúva deťom silné zrakové podnety, ako aj hmatové – keďže funguje aj dotykovo. Tabuľa je interaktívna – čiže deti nie len sledujú obrázky, ale aktívne sa zapájajú - môžu na nej kresliť prstami, plniť rôzne úlohy, učiť sa, spoznávať. Tabuľa, ktorú sa nám podarilo zakúpiť prostredníctvom sponzorského daru, je nainštalovaná v jednej z tried a budú sa na nej učiť deti z celej škôlky. V júni absolvujú naši pedagógovia školenie, na ktorom sa naučia tabuľu používať.

Chýbajú nám výučbové programy, na ktoré sme už nemali dostatok finančných prostriedkov a bez ktorých je používanie tabule obmedzené. Preto by sme chceli z príspevkov štedrých darcov zakúpiť aspoň 4 programy. Domáce zvieratá, Dopravné prostriedky, Ovocie a Zelenina a Tajomstvá živej prírody. Cena jedného takéhoto programu je 88 eur. Ide o špeciálny program, ktorý žiaľ nie je možné získať inou cestou.

Prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk sa nám začiatkom roka 2014 podarilo vyzbierať financie aj na vybavenie novej triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vďaka finančným darom od darcov, ktorí naplnili 100% potrebnej sumy, dnes už trieda funguje, prijali sme nové deti, ktoré sa hrajú a učia v pekne upravenej triede, za čo darcom ďakujeme!


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?