Menu

98-tisícová onkologická liečba pre 38-ročnú mamičku Gabiku

Trvanie výzvy: 8. februára 2024 - 14. marca 2024

Cieľ výzvy

Vyzbierať 98 744 EUR na zaplatenie ročnej liečby - chemoterapie ENHERTU pre Gabiku, ktorej túto liečbu nepreplatí poisťovňa.

Autor výzvy

Príbeh

98-tisícová onkologická liečba pre 38-ročnú mamičku Gabiku

Pani Petra vytvorila túto zbierku pre svoju veľmi blízku kolegynku a milovanú kamarátku Gabinku. Gabika má 38 rokov, je vydatá za manžela Rudka a spolu s láskou vychovávajú 7-ročného prváčika Alexíka v dedinke Podbranč a už tretí rok je onkologický pacient. V diagnostickom teste jej vyšiel výsledok na chemoterapiu, ktorá je 88% najúčinnejšia pre ňu, poisťovňa jej liečbu žiaľ nepreplatí.


Rok 2021 pre Gabinku začal veľmi šťastne a úspešne. Vybudovala si svoje podnikanie, splnila prestížnu kvalifikáciu na návštevu firemnej pobočky v Dallase. Plnil sa jej jeden sen za druhým. V máji začala mať bolestivý prsník, ihneď išla na sonografické vyšetrenie s presvedčením, že je to zápal, pretože v tom čase ešte dojčila. Bohužiaľ, potvrdila sa neporovnateľne vážnejšia diagnóza – agresívna triple negatívna rakovina prsníka. Okamžite sa začal potrebný kolotoč liečby – 16 infúzných chemoterapií, mastektómia, 4-mesačná tabletková chemoterapia, 25 ožiarov. Aj vďaka včasnej diagnostike bola prognóza veľmi dobrá. Gabinka tento svoj rok liečby zvládala a dokončila veľmi statočne, bola pozitívna, radovala sa z každého nového dňa, rozdávala nádej a vieru všade okolo seba, svoj údel prijala bez ľutovania a s obdivuhodnou pokorou. 

V októbri 2022 po pravidelnej kontrole sa, bohužial, rakovina vrátila v podobe metastázy v lymfatickej uzline na krku. Plán liečby s veľmi okresanými možnosťami – neoperovatelné, bez možnosti ožiarov. Jediná možnosť ďalšia chemoterapia. Ťažký rok plný neistoty, zlepšovania-zhoršovania, svetlo na konci tunela v nedohľadne...  V novembri 2023 ďalšie ložiská na druhom prsníku a v podpazuší. Gabinka nič nevzdáva ani teraz, hľadá aktívne možnosti, nie je odovzdaná osudu. Zo svojich vlastných zdrojov si zaplatila diagnostický test za 2 500 EUR, ktorý Vám dá odpoveď – ktorý druh chemoterapie je najviac účinný pre Váš typ nádoru. Odpoveď pre Gabiku je, že s veľmi vysokou pravdepodobnosťou až 88 % je  pre jej typ nádoru, ktorý medzitým zmenil svoj profil a je aj LOW her2 pozitivny, najúčinnejšia chemoterapia ENHERTU. Toto by sa mohlo javiť ako výborna správa – máme vysoko účinný liek, ktorý je presne pre ňu! Po výbornej správe prichádza ľadová sprcha – tento liek nebude pre Gabiku platený poisťovňou, hoci prešiel kategorizáciou. Napriek tomu, že to potvrdzuje nielen test, ktorý si dala robiť ako samoplatca, ale aj oficiálna nemocničná histológia poslednej odobranej vzorky v decembri 2023. A  jednoznačne liek ENHERTU  odporúča nasadiť teraz a už aj v minulosti jej onkologička.  Aj vtedy liek poisťovňa zamietla. 

Tento liek je bezplatne podávaný vo všetkých okolitých krajinách EU aj pri tomto type nádoru. Keby Gabika bývala v 23 kilometrov vzdialenom českom Kuželove, mala by bez problémov právo na aspoň čiastočné hradené podanie tohto lieku. Ale býva na Slovensku a tu, bohužiaľ, nie. 

Prečo robíme túto zbierku?

Gabika na 1 rok potrebuje 20 dávok ENHERTU, ktorú potrebuje dostávať každé tri týždne. 1 dávka stojí 4937,20 EUR. Spolu potrebuje na 20 dávok na 1 rok = 98 744 EUR. Gabike sa posledné dni stav veľmi zhoršoval a čo najrýchlejšie už potrebovala prvú dávku ENHERTU. Túto si zaplatila zo svojich vlastných zdrojov, z ktorých je schopná zaplatiť si ešte dve dávky. Tým si kupuje zároveň aj najdrahší čas, ktorý potrebuje na vyzbieranie väčšinovej sumy. 

Každému z Vás by som želala mať v živote človeka ako Gabika, pretože sa pri nej budete cítiť lepším človekom. Gabika je vľúdna, láskavá a veľmi na nej obdivujem, ako sa ku každému správa s obrovským rešpektom, vždy si nájde chvíľu, aby Vás ocenila a vyzdvihla na Vás to dobré. Poznám ju ako človeka, ktorý sa nielen zapojí vždy do pomoci druhým, ale bola aj iniciátorkou a autorkou charitatívneho projektu v bývalej práci. Veľmi zodpovedne vždy pristupovala aj k svojmu zdraviu, pravidelne chodila na všetky preventívne prehliadky, zdravo sa stravovala a robila všetko pre pokojný život v rovnováhe.

Snažne Vás prosím, ak môžete, podporte túto zbierku pre Gabiku. Prosím, PODPORTE túto úžasnú 38-ročnú mladú ženu, ktorá robí aj so svojou rodinou všetko pre to, aby mohla žiť. 

ĎAKUJEME VÁM z CELÉHO SRDCA.

Aktualizácie

Ukončenie zbierky - Gabika nás navždy opustila14. mar 2024

Milí najštedrejší darcovia,

s obrovským žiaľom Vám musím oznámiť, že naša milovaná Gabika nás navždy opustila nečakane a bez rozlúčky.  Gabika bola nekonečne vďačná za každý dar a mala obrovskú radosť z Vašich odkazov, z Vašich zdieľaní a Vášho zápalu jej pomôcť. Táto obrovská vlna ľudskosti, lásky a spolupatričnosti ju nabíjali neskutočnou energiou a bola veľmi dojatá. 

Vyzbieraná suma bola určená na Gabikinu chemoterapeutickú liečbu, ktorú už bohužiaľ na tento účel nevyčerpá. Gabinka na tomto svete zanechala manžela Rudka a 7-ročného prváčika Alexika. Takmer všetky životné náklady im ostávajú rovnaké vrátane hypotéky, ale o jeden celý príjem prišli. Celé tri roky Gabikinej liečby boli pre rodinu okrem iného finančne veľmi náročné, pomáhala rodina, museli siahnuť aj na životné úspory. Manžel Rudko musí opustiť aktuálne zamestnanie, ktorého pracovná doba je nezlúčiteľná so starostlivosťou o malého Alexíka. 

Veľmi Vás prosím o Váš súhlas, aby vyzbieraná suma mohla byť ponechaná Gabikinej rodinke, aby im aspoň trošku uľahčila veľmi bolestivú a novú životnú situáciu.

ĎAKUJEM VÁM.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?