Menu

Pomôžme s kúpou minibusu pre denné rehabilitačné stredisko Claudianum

Trvanie výzvy: 25. júna 2024 - 31. decembra 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je vyzbierať dostatok peňazí na kúpu ojazdeného 9-miestneho minibusu pre rehabilitačné stredisko a ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Príbeh

Pomôžme s kúpou minibusu pre denné rehabilitačné stredisko Claudianum

Denné rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím Claudianum sa snažia, aby ich klienti boli čo najviac integrovaní do spoločnosti. Snahou je dostať ich aj mimo 4 stien RS Claudianum, absolvovať s nimi rôzne výlety, poznávať nové miesta, či oddýchnuť si v prírode. Doteraz ich cesty mimo Claudiana boli len v okolí Modry, nakoľko presuny boli závislé od verejnej dopravy a z daného dôvodu sa mnohí klienti výletov nemohli zúčastniť. Preto sa rozhodli osloviť práve všetkých nás. Pomôžme im s kúpou ojazdeného minibusu pre klientov.

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1. marca 2008. V súčasnosti fungujeme v rámci rehabilitačného strediska Claudianum. Poskytujeme sociálne služby – prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizujeme  schopnosti klientov a pripravujeme ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne vytvárame atmosféru na vzájomné prijatie, priestor na upevňovanie vlastnej hodnoty, porozumenie.

Prostredníctvom tejto výzvy by sme chceli požiadať o pomoc pri kúpe ojazdeného 9-miestneho minibusu, vďaka ktorému budeme môcť s klientmi spoznávať aj menej dostupné miesta. Máme klientov, ktorí sú menej mobilní, alebo majú diagnózy, ktoré im neumožňujú využívať verejnú dopravu, preto sú veľmi často úkratení o zážitky, ktoré s ostatnými klientmi absolvujeme počas celého roka. Keďže jedným z cieľov nášho rehabilitačného strediska je v čo najväčšej miere zapájať ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti a integrovať ich vo svete mimo RS a ich domova, chceme im dať možnosť spoznávať nové miesta a zažívať nové veci.

V minulosti sme sa zameriavali len na výlety, ktoré sú dostupnejšie z Modry, nakoľko je cestovanie pre našich klientov všeobecne náročné. Ako príklad môžeme uviezť najbližší plánovaný výlet na Bratislavský hrad. Prv sa musíme dostať z Modry do Šenkvíc, kde musia byť klienti odvezení autami zamestnancov. Následne sa chceme prepraviť vlakom zo Šenkvíc do Bratislavy na hlavnú stanicu, kde si potom musíme vziať MHD k čo najbližšej zástavke smerom na hrad. Už len z dôvodu minimálne 3 prestupov sa bohužiaľ viacerí naši klienti tohto výletu nezúčastnia. Vďaka kúpe minibusu sa budú môcť klienti pohodlnejšie presúvať a budú mať možnosť spoznávať aj ostatné kúty Slovenska bez toho, aby museli byť v strese z prestupov, či neznámeho okolia a ľudí.

Prečo sme vlastne vytvorili túto výzvu?

Ako malá nezisková organizácia so sídlom v Modre, ktorá je závislá v plnej miere len od príspevkov od štátu a od darcov, nedisponujeme takou sumou, aby sme si mohli dovoliť kúpu minibusu. Všetky peniaze, ktoré dostaneme pokryjú každodenné výdavky organizácie. Preto veríme, že aj vďaka Vám sa nám podarí vyzbierať dostatočné množstvo peňazí na plnenie snov našich klientov a umožniť im prežívanie čo najviac nezávislého života.

Ďakujeme!

Ďalšie informácie

Facebook
Claudianum

Web
www.claudianum.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?