Menu

Ľudia s postihnutím majú právo zažiť všetko, čo aj ...

Trvanie výzvy: 10. novembra 2014 - 13. februára 2015

Cieľ výzvy

Podporte aktivity Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA zo Žiliny. 14. februára 2015 chystajú so svojimi klientmi historicky prvý Valentínsky integračný ples. Pre koho bude? Pre ľudí s postihnutím - klientov DSS SYNNÓMIA, pre ich rodiny, ľudí, ktorí s nimi pracujú a priateľov. Tešia sa. Budú sa zabávať na plese spolu s ostatnými. Tak, ako by to robili, keby boli zdraví.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.3.2008

IČO: 42063809

Ulica: Sv. Gorazda 2

Mesto: Žilina

PSČ: 010 08

Štát: Slovensko

Príbeh

Ľudia s postihnutím majú právo zažiť všetko, čo aj ich zdraví priatelia.

Podporte integráciu ľudí s postihnutím, podporte integračný "VALENTÍNSKY PLES 2015".


Občianske združenie DARUJME SI SLNKO bolo založené na pomoc deťom a dospelým ľuďom s postihnutím, ktorí navštevujú Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, takisto pre ich rodičov,rodiny, priateľov a všetkých, ktorí chcú posúvať kvalitu života týchto ľudí. Občianske združenie spolupracuje s DSS SYNNÓMIA na aktivitách, akciách pre klientov, ich rodiny - nielen finančne, ale i osobným nasadením a prácou členov združenia. Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline vznikol pred 25 rokmi.V súčastnosti má 77 klientov. Klienti domova sú mentálne postihnutí ľudia, deti i dospelí, častokrát s pridruženým telesným, senzorickým či kombinovaným postihnutím. Svoj život nemajú ľahký, zariadenie sa im snaží zabezpečovať kvalitné služby, ale peniaze v rozpočte organizácie nepokrývajú všetko, čo by sme chceli našim priateľom s postihnutím zabezpečiť a dopriať. Preto vzniklo Občianske združenie, a preto sa obraciame na dobrých ľudí i prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom, aby nás podporili. Vo februári 2015, presne na Valentína - 14.2. 2015, organizuje DSS SYNNÓMIA v spolupráci s OZ DARUJME SI SLNKO náš historicky prvý integračný "Valentísky ples 2015", ktorý posunie našich klientov zasa o kúsok bližšie k životu zdravých ľudí. Už nebudú o plese iba počúvať a sledovať ho v TV, sami sa ho zúčastnia, zažijú slávnostnú atmosféru,zatancujú si spolu so svojimi rodinami a priateľmi tak, ako by to robili, keby boli zdraví.    


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?