Menu

Most nad jazerom

Trvanie výzvy: 14. januára 2015 - 31. augusta 2015

Cieľ výzvy

Dobudovanie dreveného mostu ponad vodnú nádrž v obci Kuchyňa a jeho napojenie na náučno – rozprávkový chodník Bobria hrádza.

Príbeh

Most nad jazerom

Pomôž dobudovať svojim príspevkom most nad jazerom pod úpätím Malých Karpát.

V roku 2011 začala skupina dobrovoľníkov  v obci Kuchyňa budovať náučno-rozprávkový chodník Bobria hrádza, ktorý vedie okolo vodnej nádrže v tejto obci.
Cieľom projektu je návštevníkom poskytnúť miesto na pohyb, rekreáciu, oddych a športové vyžitie netradičnou formou s možnosťou rozšíriť svoje vedomosti.

Jedinečnosť projektu spočíva v skutočnosti, že časť chodníka povedie priamo nad vodnou hladinou a v rokmi nepriechodnej krajine, ktorá bola upravená minimálnym zásahom do životného prostredia. V blízkosti chodníka sa nachádza prirodzený biotop bobrov, ktoré tu žijú a podľa ktorých nesie chodník svoj názov.

Najvýznamnejšou atrakciou celého projektu je drevený most nad priehradou v dĺžke približne  300 metrov. K dnešnému dňu sú po celej dĺžke plánovaného mosta osadené jeho piliere, spojené priečnikmi. Už v súčasnosti je chodník využívaný návštevníkmi z blízkeho a ďalekého okolia. Dobudovanie mostu a jeho napojenie na vybudovaný chodník, predstavuje záverečnú fázu celého projektu.
Organizátori projektu ponúkajú nasledovné možnosti príspevku:
1. Príspevok vo výške 10 eur na kúpu jednej laty s uvedením mena prispievateľa na konkrétnej late (v prípade záujmu).

2. Príspevok vo výške 150 eur na kúpu jedného poľa v dĺžke 3,5 metra (vzdialenosť medzi dvoma piliermi). V cene poľa je možnosť pri slávnostnom otvorení mosta, ktoré je plánované na koniec mája 2015, si pomaľovať dané pole vlastnou kresbou. V prípade záujmu o rezerváciu jedného poľa a pre ďalšie informácie týkajúce sa obstarania poľa, píšte prosím na bobriahradza@gmail.com.

3. Príspevkom v ľubovoľnej výške.

Myšlienka na záver:
Most odjakživa predstavoval symbol spájania dvoch brehov a dobrej vôle nadväzovať s inými zmysluplné medziľudské vzťahy. Preto skúsme spolu dokončiť jeden z mostov...

Ďalšie informácie

Web
www.bobriahradza.sk (pripravuje sa)

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?