Menu

Naše Slovensko pomáha Slovákom

Trvanie výzvy: 21. júla 2015 - 30. júna 2016

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je poskytovať pomoc ľuďom ako aj ich rodinným príslušníkom, zlepšovať kvalitu života , najmä ochranou a podporou ich zdravia, prevenciou a staroslivosťou o ich zdravie, skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby prostredníctvom spoločných aktivít posilniť, zlepšiť a utužiť medziľudské vzťahy, nadviazať kontakt, rozvíjať spoluprácu s inými zariadeniami a občianskymi organizáciami, pomáhať v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti, prekonať sociálnu izoláciu, obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu, realizovať rôzne kultúrno-spoločenské a výchovno vzdelávacie aktivity, získavať a zaškoľovať dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti a našich aktivitách. Občianske združenie Naše Slovensko pomáha si kladie hlavne za cieľ pracovať a rozvíjať sa v sociálnej činnosti. Ďalšími cieľmi združenia sú podpora kultúrno- spoločenských aktivít v spoločnosti ako aj ochrana kultúrneho dedičstva, podpora zdravého životného štýlu u členov ako aj u ľudí sympatizujúcich s občianskym združením Naše Slovensko pomáha, ochrana životného prostredia, podpora športu a vzdelávania. Všeobecným cieľom občianskeho združenia Naše Slovensko pomáha je podpora akýchkoľvek všeobecno-prospešných aktivít v spoločnosti.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 23.12.2014

IČO: 42375932

Ulica: Bacúrov 47

Mesto: Bacúrov

PSČ: 962 61

Štát: Slovensko

Príbeh

Naše Slovensko pomáha Slovákom

Cieľom združenia je pomáhať slušným slovenským občanom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie.

Na Slovensku žije veľa ľudí v ťažkej životnej, ktorým treba pomôcť! Preto budeme radi za každú vašu pomoc, ktorá nám pomôže uľachčiť ich ťažkú životnú situáciu. Ďakujeme

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?