Menu

PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2015

Trvanie výzvy: 8. októbra 2015 - 31. decembra 2015

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je z nazbieraných financií čiastočne hradiť aktivity spojené so záverečnou fázou projektu:spracovanie hlasovania detskej poroty,ubytovanie, strava a cestovné náklady pre ocenené deti cca 20 detí plus dospelí doprovod,príprava odovzdávania cien- priestor,prenajom,úprava priestoru,tech,zabezpečenie...

Autor výzvy

Príbeh

PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2015

V roku 2015 sa viac ako 100 000 detí učí cez reálne príbehy detských hrdinov pochopiť čo je dobré, ako pomôcť , ako ochrániť ľudí i prírodu!

V rámci projektu sme v  marci  sme vyzvali deti a pedagógov k zapojeniu sa do projektu. K 30. júnu  sme dostali správy o 5265 detských  skutkoch od detí i dospelých.

V letných mesiacoch  sme spracovali listy a  spolu s výberovou komisiou vyberali  5 nominovaných skutkov v siedmych kategóriách.

S týchto dňoch zasielame pedagogický materiál s nominovanými príbehmi do všetkých základných škôl na Slovensku    

V októbri a novembri bude prebiehať podľa, nás organizátorov, tá najcennejšia a nie vždy viditeľná a medializovaná  časť projektu.

 Nominované detské príbehy deti čítajú  spolu s učiteľmi na hodinách slovenskéhojazyka, etickej výchovy, náboženskej výchovy a v školskom klube a tak sa cez skutočné príbehy iných detí učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, podporiť iných,  ochrániť ľudí i prírodu.  

Veríme,že aj tejto rok sa do tejto časti projektu zapojí veľa detí z celého Slovenska.

Skutky,ktoré získajú najväčšiu podporu detí  v detskej porote budú v decembri slávnostne vyhlásené za Detské činy roka 2015.

Projekt je o reťazení dobra. Veríme, že vďaka podpore priateľova partnerov, známym i neznámym sa nám podarí v projekte pokračovať .

Deti i my ďakujeme za vašu podporu


 Saša Broadhurst Petrovická, koodinátor projektu, štatutár OZ

Magdaléna Fábryová, koordinátor projektu

 Ďalšie informácie

Facebook
Detský čin roka Občianske združenie

Web
www.detskycin.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?