Menu

Fun rádio pre deti v nemocniciach

Trvanie výzvy: 1. decembra 2015 - 1. decembra 2016

Cieľ výzvy

Pomôcť zlepšiť možnosti detskej zdravotnej starostlivosti a zveľadiť nemocničné prostredie v troch spádových nemocniciach: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica a Detská fakultná nemocnica Košice.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.6.2009

IČO: 44845995

Ulica: Leškova 5

Mesto: Bratislava

PSČ: 811 04

Štát: Slovensko

Príbeh

Fun rádio pre deti v nemocniciach

Fun rádio nie je len značka, frekvencia, hudba. Fun rádio je predovšetkým jeho tím. Sme ľudia ako vy. Mnohí už máme deti, či malých príbuzných a aj na vlastnej koži sme okúsili, aké to je, ako dieťa pobudnúť v nemocnici. Chceme preto výzvou Fun rádio pre deti v nemocniciach napomôcť tomu, aby detským nemocniciach nechýbalo nič na ich chod a malí pacienti tak dostávali tú najlepšiu starostlivosť.

Podajme pomocnú ruku inštitúciám, ktoré denno-denne liečia a zachraňujú tých najmenších, aby im financie nezväzovali ruky. Aby liečba nebola privilégium a aby sa malí pacienti počas nej necítili ako v „nemocnici“.

Fun rádio sa rozhodlo s prihliadnutím na celoslovenský aspekt, podporovať tri spádové Detské fakultné nemocnice, ktoré zabezpečujúzdravotnú starostlivosť o tých najmenších - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica a Detská fakultná nemocnica Košice.

Vyzbierané finančné dary budú rovnakým dielom rozdelené a zasielané do spomínaných nemocníc na pomoc financovania nákupu zdravotníckych pomôcok, prístrojov a tiež prevádzkových zariadení, stavebných úprav a dozariaďovania priestorov nemocnice, či iných aktivít na záchranu detského pacienta. 

Detským fakultným nemocniciam bude preposlaných 100%získaných darov.

Rovnako sa budeme detskej zdravotnej starostlivosti a využitiu Vašich darov venovať i vo vysielaní Fun rádia. Projekty, na ktoré nemocnice financie využijú, budú zdokumentované vo výzve na portáli Ľudiaľudom.sk aj na domovskej stránke Fun rádia, www.funradio.sk/detom

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?