Menu

Tomáškova skromná prosba pre dobrých ľudí

Trvanie výzvy: 18. januára 2016 - 15. januára 2017

Cieľ výzvy

Vyzbierané príspevky využijeme na uhradenie liekov, zdravotných pomôcok(napr rámov na okuliare, ortopedických pomôcok) , na uhradenie školských potrieb a úhradu poplatkov v škole.

Príbeh

Tomáškova skromná prosba pre dobrých ľudí

Tomáškova skromná prosba

Volám sa Mária Hlaváčová a teraz bývam v Žarnovici, kde po problémoch s bývaním. Sme vďaka pomoci vedenia mesta dostali byt v nájomnom dome. Som na dôchodku a vychovávam svojho vnúčika Tomáška Supuku, ktorý sa narodil v r.2000 s diagnozou DMO. Narodil sa s pravou nefunkčnou obličkou, ktorú mu ako ročnému vyoperovali. Postupom času mu zistili slabý zrak, takže teraz nosí okuliare so 6,5 dioptriami. Má problémy s rečou, ortopedické choroby aj mentálny postih (celkom 16 diagnóz). Návštevuje špeciálnu školu v Novej Bani. Ja sama som prekonala zákernu rakovinu a operáciu kolenného kľbu, takže osud sa s nami dosť zahráva. Chcela by som touto cestou poprosiť dobrých ľudí o finančnú pomoc, poprípadne pomoc s podporou ubytovania Tomáška.      S terajším prijmom sotva zabezpečujem dopravu do školy, a TOMÁŠKOVÉ lieky.  Vaše prispevky budú použité na nákup liekov, cestovné výlohy, oblečenie pre Tomáška, a poplatky za školu a nájomné za byt v ktorom je ubytovaný. Týmto ďakujem všetkým ktorý už prispely, alebo sa mu chistajú prispieť  alebo o tom uvažijú .

Ďakujem..... Mária Hlaváčová 


Finannčná výpomoc 


Hlaváčová M a Tomaško Supuka zo srdca ďakujú všetkým.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?