Menu

Naliehavá úpenlivá prosba k ľuďom s dobrým srdcom o finančnú pomoc v existenčnej kríze

Trvanie výzvy: 22. apríla 2016 - 22. apríla 2017

Cieľ výzvy

Zadovážiť veľmi potrebné finančné prostriedky na zaplatenie dlhu na nájomnom a inkasných poplatkoch a zabrániť strate bytu a môjho bývania formou predaja bytu v exekučnej dražbe a tým pádom hroziacom bezdomovectve.

Autor výzvy

Príbeh

Naliehavá úpenlivá prosba k ľuďom s dobrým srdcom o finančnú pomoc v existenčnej kríze

Volám sa Ján Kováč a môj vek je 54 rokov. Som slobodný a bezdetný starý mládenec,ako sa hovorí. Od 25 rokov svojho veku som abstinent a nefajčiar. Zatiaľ ešte bývam v panelákovom byte po rodičoch v Bratislave.
Hlboko a úprimne verím v Boha a verím Bohu. Mnoho rokov sa zaujímam o zdravý spôsob života, alternatívnu medicínu a alternatívne filozofickosvetonázorové systémy. Som vyznavačom dôsledného pacifistického životného postoja, to znamená: neubližovať žiadnej živej bytosti činom, slovom ani myšlienkou, nielen ľuďom, ale ani zvieratkám a rastlinkám, ktoré považujem tiež za živé bytosti s právom na život spoločne s nami. Veľmi rád počúvam relaxačnú a klasickú vážnu hudbu a rád čítam kvalitnú literatúru rôzneho zamerania.

Mám jedného súrodenca, o štyri roky staršiu sestru Máriu, ktorá je vdovou, býva spoločne so svojím jediným dieťaťom, dospelou dcérou. Po finančnej stránke je na tom o niečo lepšie, ako ja, takže nie je v jej možnostiach mi finančne pomôcť. Ona a jej dcéra sú moji jediní najbližší príbuzní.

Už nejaký čas prežívam veľkú existenčnú finančnú krízu súvisiacu s mojím bývaním v panelákovom byte v Bratislave. Táto finančná kríza je spôsobená mojím dlhodobým dosť problematickým zdravotným stavom. Z dôvodov tohto zdravotného stavu som dlhodobo bez pracovného pomeru a už dávno nepoberám podporu v nezamestnanosti, ani dávky v hmotnej núdzi. Postupom času, pretože mi dlhodobo chýbali peniaze na úhradu nájomného a inkasných poplatkov spojených s bývaním, môj dlh voči správcovi bytového fondu na predmetných poplatkoch povážlivo narástol. Správca bytového fondu stratil so mnou trpezlivosť a začal po mne dlžnú sumu vymáhať prostredníctvom svojho právneho zástupcou formou exekučného konania. Dohodol som si s exekútorom, ktorý má môj prípad vo svojej kompetencii, mesačný splátkový kalendár a výšku pravidelných mesačných úhrad. Horko - ťažko, s odretými ušami, sa mi ako tak nepravidelne darí, dalo by sa povedať, skôr nedarí, ako darí, občas zaplatiť tú najminimálnejšiu výšku mesačnej splátky, ktorú som si s exekútorom dohodol. Pán exekútor ale už nie je moc ochotný dlho čakať a písomne ma upozornil na možnosť predaja môjho rodičovského bytu prostredníctvom exekučnej dražby. Veľmi nerád by som sa sťahoval z bytu, ktorý som zdedil po rodičoch a bývam v ňom viac ako 43 rokov.

Touto cestou, prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, pokorne a úpenlivo prosím súcitných ľudí s dobrým srdcom o finančnú pomoc, ktorá by mi pomohla sa vyslobodiť z môjho finančného dlhu a tým odvrátiť hrozbu straty bytu, ktorá neúprosne visí nad mojou existenciou. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná,a preto sa s veľkou nádejou v srdci a zároveň malou dušičkou spolieham na súcit a pochopenie môjho rozpoloženia, ústretovosť a láskavosť dobrých ľudí s láskavým a súcitným srdcom a mysľou. Za akékoľvek prípadné finančné príspevky láskavým a súcitným darcom z celého srdca čo najúprimnejšie vopred ďakujem.

S pozdravom a prianím požehnaného života Ján Kováč.

Kontakt: 0908 209 954
             0907 429 310
             jan.kovac277@gmail.com

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?