Menu

Podporte Jakuba Pavlúsa s rodinkou - výzva pokračuje!

Trvanie výzvy: 15. augusta 2016 - 31. októbra 2016

Cieľ výzvy

Naším cieľom je prispieť Jakubovi s manželkou a jeho novonarodeným dcérkam v ich neľahkej existenčnej situácii. Finančný príspevok bude určený predovšetkým na úhradu nákladov spojených so sťahovaním a dočasným bývaním ako aj na zabezpečenie všetkého potrebného pre detičky.

Autor výzvy

Príbeh

Podporte Jakuba Pavlúsa s rodinkou - výzva pokračuje!

Milí darcovia,

veľmi nás teší, že príbeh evanjelického kaplána Jakuba Pavlúsa a jeho rodnky vyvolal tak veľkú vlnu solidarity a spolupatričnosti. Len s malou dušičkou sme v našej pôvodnej výzve uviedli cieľovú sumu 2000 €, ktorá sa vyzbierala za necelých 24-hodín (https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3723)! Všetkým darcom naozaj srdečne ĎAKUJEME!

Keďže sa nám však stále ozývajú ľudia, ktorí by Pavlúsovcom radi prispeli, spolu s priateľmi sme sa rozhodli, že na to vytvoríme opäť priestor. V tejto výzve im tak môžete opäť prispieť.

Z technických príčin, žiaľ, nebolo možné pokračovať v pôvodnej výzve, preto nám administrátori projektu ludialudom.sk odporučili vytvoriť novú výzvu, ktorú môžete na tomto mieste podporiť a prípadne aj rozšíriť medzi svojimi priateľmi.

Možno sa pýtate: „Prečo by som mal ešte prispieť, keď je už jedna zbierka ukončená?“ Treba si však uvedomiť, že náklady na sťahovanie a zabezpečenie aspoň dočasného nového bývania nie sú žiadnou maličkosťou. A ak si k tomu všetkému pripočítate bežné náklady na plienky, sunar, oblečenie a ďalšie veci potrebné pre dve malé bábätká, nie je to v žiadnom prípade jednoduché...

Zároveň Vás budeme ako darcov prostredníctvom tohto portálu informovať, ako boli vyzbierané prostriedky využité.

Kritické články o jednaní (nielen) slovenských cirkví sa v médiách objavujú pomerne často. V uplynulých dňoch sa však objavil jeden netradičný prípad mladého kaplána Evanjelickej cirkvi a. v. (ďalej ECAV) v Turanoch Jakuba Pavlúsa, ktorému biskupi nepredĺžili pracovnú zmluvu (viac info:Denník N, Hospodárske noviny, Aktuality.sk). Jediným dôvodom pritom bolo, že Jakub im v súkromnom rozhovore viackrát úprimne a otvorene povedal, že podľa jeho osobného názoru by mali mať páry rovnakého pohlavia nárok na uzatvorenie partnerstva či manželstva - minimálne zo strany štátu. Zároveň však dodal, že dodržiava všetky aktuálne cirkevnoprávne predpisy ohľadom manželstva a rodiny a tento názor ani nikde verejne nevyučoval a neprezentoval. Odpoveďou biskupov bolo nepredĺženie pracovného úväzku a teda aj nutnosť presťahovať sa z fary.

Evanjelickí biskupi pritom v tomto prípade úplne ignorovali všetkých ľudí, ktorí prichádzali s Jakubovou službou do kontaktu - a boli s ním maximálne spokojní: členov cirkevného zboru v Turanoch a jeho predstaviteľov ale aj Jakubových priamich nadriadených - tzv. principála (farára, ktorý dozeral na jeho kaplánsku prax) a seniora (ECAV na Slovensku je územne rozdelená na 2 biskupstvá (dištrikty) a 14 menších jednotiek (seniorátov) na čele s voleným farárom - seniorom).

Pedagóg Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského doc. Ondrej Prostredník preto správne poukázal na skutočnosť, že Jakub neporušil žiadny cirkevnoprávny predpis, a bol tak biskupmi potrestaný výlučne za svoj názor.

Hoci si médiá všímajú predovšetkým teoretickú stránku tohto prípadu, omnoho podstatnejšia je však sociálna stránka prípadu. Práve v deň, keď mal Jakub ísť na prvý júlový pohovor s biskupmi sa mu totiž s dvojmesačným predstihom narodili dve dcérky - dvojičky. Stretnutie sa tak muselo presunúť na iný termín, no biskupi úplne z prvej ruky vedeli, v akej situácii sa Jakub nachádza. Napriek tomu mu však nepredĺžili jeho pracovnú zmluvu, ktorá sa po dvoch rokoch aktívnej kňazskej služby končí dňa 14. 8. 2016. Oficiálne písomné oznámenie o tejto skutočnosti mu dokonca poslali až 8. 8. 2016!

Hlasní ochrancovia „tradičnej rodiny“ takto výrazne skomplikovali život jednej mladej rodiny, ktorá žije príkladným a usporiadaným spôsobom života, no je tolerantná a otvorená aj voči ostatným.

Boli by sme veľmi radi, ak by sa touto cestou dokázali zmobilizovať ľudia, ktorí by pomohli tejto malej rodinke. Kaplánsky plat je na Slovensku približne na úrovni minimálnej mzdy, takže tvoriť si v takomto režime úspory je priam nereálne. Predsava, že sa v takejto situácii ocitli práve vo chvíli, keď sa im narodili dve detičky je naozaj nešťastná.

Cieľom našej iniciatívy je preto zabezpečiť Jakubovi a jeho rodine finančné prostriedky na čas, kým si nájdu nové bývanie a zamestnanie.

Aktualizácie

Otvorený list teológov EBF UK vedeniu ECAV na Slovensku18. aug 2016

Milé darkyne, milí darcovia,

opäť ubehlo niekoľko dní a naša zbierka na podporu rodiny Pavlúsovcov naozaj VÝRAZNE predčila všetky naše očakávania. Je zrejmé, že prispievateľom už nešlo len o konkrétnu pomoc Jakubovi a jeho rodine, ale aj o vyjadrenie postoja k rozhodnutiu Zboru biskupov ECAV a Predsedníctva ECAV na Slovensku.

Dnes o 10:00 bol na portáli CHANGENET.SK zverejnený otvorený list teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského adresovaný Zboru biskupov ECAV a Predsedníctvu ECAV na Slovensku, v ktorom signatári požadujú prehodnotenie rozhodnutia v prípade kaplána Jakuba Pavlúsa a vyzývajú vedenie k vytváraniu atmosféry slobody a dôvery v cirkvi. Celé znenie listu, ktorý môžete podporiť aj svojím podpisom, nájdete tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=876653.

Súhlasné stanovisko je možné vyjadriť aj neverejne odoslaním informácie o jeho podpore Zboru biskupov alebo Predsedníctvu ECAV na Slovensku, prípadne poukázaním príspevku na zbierku pre rodinu Jakuba Pavlúsa na tomto portáli v symbolickej výške 1 EUR s poznámkou „súhlasím s otvoreným listom“.

Všetkým darcom a sympatizantom naozaj úprimne ĎAKUJEME!

S úctou,
Martin Kováč, iniciátor zbierky

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?