Menu

Pomoc rodine strateného Marcelka ZTP

Trvanie výzvy: 27. septembra 2016 - 26. septembra 2017

Cieľ výzvy

Obnoviť fatálne poškodenú rodinu po výnimočnej tragédii. Pomôcť uhradiť absurdne vykonštruované, tzv. „ZTP- Kompenzácie“ za naše JEDINÉ stratené dieťa ZTP (18). Prekonať tak najväčšiu prekážku vytvorenia našej náhradnej, zodpovednej harmonickej rodiny/ domova „ nechceným“ deťom. Uľahčiť návrat/ vykročiť z tmy tragédie do svetla života a po prekonaní nečakaných ťažkostí oživiť nový zmysel= odovzdať nenaplnenú rodičovskú lásku najslabším a bezbranným.

Autor výzvy

Príbeh

Pomoc rodine strateného Marcelka ZTP

Vážený priateľ rodiny,
Úprimne Vás PROSÍME o výnimočný súcit v tragickej udalosti, pri budovaní „náhradnej“ rodiny/ zmyslu života. Nečakane sme stratili to najdôležitejšie =JEDINÉ, milované dieťa (18r.). Pripravujeme novú, zodpovednú rodinu opusteným deťom.

Do 2012 smežili šťastne, pomáhali aj núdznym. Potom ochorel JEDINÝ poklad, zmysel života=milovaný, talentovaný  synček. Zostalťažkým invalidom ZTP- (14), s trvalým Opatrovaním ZTP.

Bola nutná prítomnosť OBOCH rodičov doma+ nemocnica DFNSP,BA,strata príjmov, odkázanosť/„ZTP- Kompenzácie“ = individuálne opatrovanie+ dopravuvlastným vozidlom (=VV). Lekári dali dobrú nádej. Obetovali sme 100% nášho času24 h/d., všetky prostriedky, energiu, kariéru.

Zakrátkokomplikácie nezvládali  ani najlepší,obetaví  lekári. Zdravotníctvo  nepokrylo výnimočné potreby ochrnutého,dotýraného najzákernejšie-  onkológiou.OBAJA rodičia nadlho uviazli v nemocnici, prinútení intenzívne  asistovať pri liečbe. Dráma pokračovala 24 h./d., až predošlé pochybenia= fatálne neskorádiagnóza vyžiadali najbolestivejšiu  obeť a pred našimi očami sa stratil...! Už nepovie NIČ, počujeme len záznam.  Túžime a nemôžeme urobiť NIČ !... Nevyčísliteľnástrata= JEDINÝ= synček, budúcnosť. Vedcipotvrdili, príčinou bola predchádzajúca  nedbalá prevencia – dlhodobáľahostajnosť bez nášho zavinenia =(b.n.z.),nie domnienky! Dalo sa predísť, Kompetentní -Zodpovední  úspešne ušetrili  na bezbranných.

Namiesto  ospravedlnenia/ odškodnenia nevyčísliteľnej straty, k  sviatku dospelosti  bez hanby  zákerne vykalkulovali  „darček“ =nútia zaplatiť štátu tzv. „ZTP–Kompenzácie MPSVR“ (prílohy)= šokujúci trest za našu absolútnu obetavosť=nutné  ZTP- Opatrovanie +Doprava (VV), vykonštruované  tzv. „Rozhodnutia- ZTP-Kompenzácie“ =zákerné ťarchy abremená =597+5058+530+... EUR,(dokumenty), bez  ohľadu individuálnejpotreby  v ohrození života, (bnz). Z poctivých rodičov urobilinaivných hlupákov. Nové údery pod pás rodičom. Fatálne zlyhanie ľudskosti  „ochrany“ detí/ rodiny uznali mnohí. Napriek „dobrým časom“, reálnym možnostiam,pokorným prosbám o zníženie  nezmyselného  ZTP- „darčeka“: alibizmus, pohŕdanie,vydieranie exekúciou  bez svedomia,v najťažšom období = drvivá porážka.

Osud neovplyvníme. Z neľudskosti  sa neľahkospamätávame. Vrátili nás 20 rokov späť, znechutení,  znevýhodnení, bez detí= najdôležitejšejenergie prirodzeného manželstva.

Aktualizácie

Marcelko 27. nov 2016

Foto 2

foto 14. okt 2016

ZTP Marcelko

Marcelkov príbeh26. sep 2016

Do 2012 sme žili šťastne, pomáhali aj núdznym. Potom ochorel JEDINÝ poklad, zmysel života =milovaný, talentovaný  synček. Zostal ťažkým invalidom ZTP- (14), s trvalým Opatrovaním ZTP.

Bola nutná prítomnosť OBOCH rodičov doma+ nemocnica DFNSP,BA, strata príjmov, odkázanosť/„ZTP- Kompenzácie“ = individuálne opatrovanie+ dopravu vlastným vozidlom (=VV). Lekári dali dobrú nádej. Obetovali sme 100% nášho času 24 h/d., všetky prostriedky, energiu, kariéru.

Zakrátko komplikácie nezvládali  ani najlepší, obetaví  lekári. Zdravotníctvo  nepokrylo  výnimočné potreby ochrnutého, dotýraného najzákernejšie-  onkológiou. OBAJA rodičia nadlho uviazli v nemocnici, prinútení intenzívne  asistovať  pri liečbe. Dráma pokračovala 24 h./d., až predošlé pochybenia= fatálne neskorá diagnóza vyžiadali najbolestivejšiu  obeť a pred našimi očami sa stratil...! Už nepovie NIČ, počujeme len záznam.  Túžime a nemôžeme urobiť NIČ !... Nevyčísliteľná strata= JEDINÝ= synček, budúcnosť. Vedci potvrdili, príčinou bola predchádzajúca  nedbalá prevencia – dlhodobá ľahostajnosť bez nášho zavinenia =(b.n.z.), nie domnienky! Dalo sa predísť, Kompetentní  -Zodpovední  úspešne ušetrili  na bezbranných.

       Namiesto  ospravedlnenia/ odškodnenia nevyčísliteľnej straty, k  sviatku dospelosti  bez hanby  zákerne vykalkulovali  „darček“ =nútia zaplatiť štátu tzv. „ZTP –Kompenzácie MPSVR“ (prílohy)= šokujúci trest  za našu absolútnu obetavosť= nutné  ZTP- Opatrovanie +Doprava (VV), vykonštruované  tzv. „Rozhodnutia- ZTP- Kompenzácie“ =zákerné ťarchy a bremená =597+5058+530+... EUR, (dokumenty), bez  ohľadu individuálnej potreby  v ohrození života, (bnz). Z poctivých rodičov urobili naivných hlupákov. Nové údery pod pás rodičom. Fatálne zlyhanie ľudskosti  „ochrany“ detí/ rodiny uznali mnohí. Napriek „dobrým časom“, reálnym možnostiam, pokorným prosbám o zníženie  nezmyselného  ZTP- „darčeka“: alibizmus, pohŕdanie, vydieranie exekúciou  bez svedomia, v najťažšom období = drvivá porážka.

Osud neovplyvníme. Z neľudskosti  sa neľahko spamätávame. Vrátili nás 20 rokov späť, znechutení,  znevýhodnení, bez detí= najdôležitejšej energie prirodzeného manželstva.

      Nedávny  sen o rodine rozplynul, (bnz).  Napriek bolesti, krivde nevzdávame a veríme v dobro väčšiny. Túžime naplniť nesplnený sen= darovať rodičovskú lásku a všetko potrebné deťom. Nezáleží  to len od nás, ale nevyspytateľného  Systému. Presvedčili, reálna pomoc je neadekvátna, bezcitná, aj pre „Náhradné rodiny“ (NR). Súrodenci sú vážnym záväzkom a odškodnením za dieťa. NR je všestranne  náročné, s nečakanými zvratmi, umelými  prekážkami, (ZTP- ťarchy, ponižovanie+). Závidia aj rakovinu/ZTP (!). Nikto nie je dokonalý, no hľadať chybičky, ignorovať do očí bijúce pochybenia ?

Detí  ubúda. Podsúvajú falošné hodnoty, závislosti a hazard rozbíjajúci rodiny. Synček  pomáhal, neublížil, túžil po láske... Vyššiu moc a arogantné, tzv. “Rozhodnutia“ sami nezmeníme. 

Najúctivejšie Vás  PROSÍME o milosť, súcit na tŕnistej ceste k náhradnej rodine= bezpečný domov nechceným. Dotýrané dieťa je obeťou zlyhania iných. Musia alibisticky doplácať rodičia ??? Narodeniny bez žiarivých detských očí= miesto radosti, stuškovej/ maturity musíme zlievať jeho nedohorené sviečky (i tak ušetriť  bohatým), pravidelne ošetrovať kríž, kvety a zápasiť o základnú dôstojnosť ZTP. Chrániť  bezbranných je morálnou povinnosťou, nie frázou. Olúpiť zostatky strateného dieťaťa,   krajné poníženie, výsmech (ako „napľuť do očí“ rodičom).

      Vážený priateľ rodiny,

Prosím verte, radšej by sme ešte viac pomáhali núdznym. Za nezištnú obetavosť znevýhodňujú, ubližujú, ničia ďalej. Chceli by sme odpustiť predčasnú smrť z ľahostajnosti, no z nemorálnej ZTP –krivdy neodpustili  NIČ!!! Koľko stojí odpustenie?  Vraj „máme dobré časy“: odpúšťať bohatým, zachraňovať  utečencov, bohatnúť na úkor morálnosti... a pritom deti /ZTP/rodičov utopiť (?) To sa môže týkať všetkých. Osobná skúsenosť je najkrutejšia, sami nezvládame. Nesmierne si vážime Vašu vzácnu  empatiu. Stáť za tradičnými hodnotami  má zmysel. Neprosíme pre seba, to pravé je stratené. Túžime sa podeliť o Dobro, nezištnú lásku, čas, energiu, domov s deťmi v poctivej, bezpečnej rodine bez ľahostajnosti ku Zlu.

     Hlboko Vás PROSÍME, pomôžte prekonať tieto prekážky, napĺňať nesplnený sen a „ozdraviť“ spoločnosť. (Vašu podporu vieme transparentne zdokladovať, aktuálne informovať.)

Vopred Vám hlboko VĎAČÍME za pochopenie najhlbšieho zmyslu života.

     S úprimnou úctou,

Ladislav Václavek, Dubnica n.V.

(rodičia Marcelka, poškodená rodina)

marcel.hrib@gmail.com


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?