Menu

Bratislava fotogenická - pre lásku k mestu

Trvanie výzvy: 7. novembra 2016 - 7. novembra 2017

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy s názvom "Bratislava fotogenická - pre lásku k mestu" je vyzbierať dostatočné množstvo peňazí na vytvorenie a prevádzku bratislavskej občianskej stránky "s názorom" tak, aby bola dlhodobo udržateľná, kvalitná a mala stabilné autorské, redakčné a technické zázemie. Stránka Bratislava fotogenická bude publikovať články z prostredia občianskej spoločnosti, predovšetkým tlačové správy a názory bratislavských MVO, rozhovory, petície, protesty, pozvánky, ankety, granty, užitočné odkazy, zákony, adresár MVO, adresár mesta, inzerciu práce v MVO, príklady dobrej praxe, občianske kauzy či stavebné a výrubové konania atp. Kým si web nezačne zarábať sám na seba prostredníctvom (nepolitickej) inzercie, potrebujeme na jeho spustenie peniaze na zaplatenie domény, webhostingu, publikačného systému, šablóny stránky, výdajov na pripojenie do internetu a ostatných komunikačných výdajov, a na ďalšie, predovšetkým technické, hardvérové/softvérové a podobné náklady, nevyhnutne potrebné pre tvorbu kvalitného obsahu a dlhodobú udržateľnosť webu.

Príbeh

Bratislava fotogenická - pre lásku k mestu

Bratislava fotogenická, fejsbuková stránka bratislavskej aktivistky, fotografky, publicistky a sprievodkyne Hany Fábry sa za roky svojej existencie rozrástla nielen o množstvo fotiek, ale aj fanúšikov a podporovateľky. Aby mohla začať reálne pomáhať mestu, potrebuje širší občiansky rozmer. Preto je na ceste webová stránka bratislavafotogenicka.eu - a tá sa uchádza o Vašu pomoc a podporu. Ďakujeme.

Keď som v júni 2011 spustila na sociálnej sieti Facebook stránku Bratislava fotogenická, fotila som na mobil. Fotky sa nielen mne zdali vskutku pekné;). Dnes je na stránke vidieť posun. Jej vlastný - čo do obsahu, aj môj - čo do kvality fotografií. Stránku som postupne vyprofilovala nielen ako prezentáciu mojich či dobových fotografií a videí Bratislavy, ale aj ako priestor na prezentáciu občianskeho pohľadu na nie práve najveselšie dianie v Bratislave. 

Spolu s mojimi článkami či s článkami z médií pribúdali aj pozvánky na podujatia v Bratislave... a zrazu to bolo jasné. Bratislava potrebuje webovú stránku s informáciami a názormi z prostredia občianskej spoločnosti, ktoré nebudú prifarbovať developeri a investori, ani skresľovať politické bábky, ale práve naopak, chýba jej súhrnná stránka o aktivitách občianskych iniciatív, združení, jednotlivcov či ad hoc spojení s jediným cieľom. A tým je prospech mesta a ľudí v ňom žijúcich, prospech a udržateľnosť verejných priestorov, zelene, pamiatok, verejnej dopravy atp.

Pripravovaný bratislavský webzine Bratislava fotogenická bude publikovať články z prostredia občianskej spoločnosti, predovšetkým tlačové správy bratislavských MVO, názory, rozhovory, petície, protesty, pozvánky, ankety, granty, užitočné odkazy, zákony, adresár MVO, adresár mesta, inzerciu na prácu v MVO, príklady dobrej praxe, občianske kauzy či stavebné a výrubové konania atp. A samozrejme, stránka bude reflektovať aktuálne dianie v meste a podľa potreby mu prispôsobí svoj obsah a/alebo štruktúru. A to, samozrejme, niečo stojí...

Cieľom stránky je zhmotňovať a personifikovať motto jej názvu: Bratislava fotogenická - pre lásku k mestu. Nadšenie však nikdy nie je všetko, vie to každý skúsený dobrovoľník či aktivistka. Všetky zmysluplné a dlhodobo udržateľné aktivity potrebujú okrem entuziazmu a nápadov aj svojich mecenášov. A ich peniaze. Vaše peniaze:). Vás, ktoré/í máte Bratislavu rady/i. Vás, ktorým záleží na tom, aby nemizla jej pamäť, aby sa nestrácalo jej čaro a genius loci. Aby tí, ktorí sa Bratislave venujú vo svojom voľnom čase, mali kde prezentovať svoje aktivity, svoje názory, svoje obavy. Aby tí, ktorí budú web tvoriť, sa mu mohli venovať naozaj stabilne, pravidelne a systematicky. 

Vytvoriť dobrú, politicky nezávislú, devolopermi neovplyvnenú občiansku stránku s názorom je rovnako náročné ako vytvoriť dobré mienkotvorné noviny. Veríme, že nám s tým pomôžete - pomôžete tým najmä Bratislave. 
Ambíciou webovej stránky Bratislava fotogenická totiž nie je nič menšie, ako nájsť a spojiť srdcia, ktoré bijú pre Bratislavu. A sú ochotné niečo pre ňu urobiť...

Veľká vďaka za každú podporu a pomoc. 
Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?