Menu

WEBOVÝ PORTÁL - www.velkavojna.sk

Trvanie výzvy: 9. novembra 2016 - 9. novembra 2017

Cieľ výzvy

Prevádzka portálu velkavojna.sk.

Príbeh

WEBOVÝ PORTÁL - www.velkavojna.sk

Na Slovensku koncom leta 1914 najproduktívnejšie ročníky mladých mužov museli opustiť svoje polia a boli odvelení (takmer všetci) na ruský front v Haliči, vtedy Galícii, v dnešnom Poľsku. Potom sa ich cesty rôzne vetvili. Po dnes už nepredstaviteľných útrapách niektorí padli, ďalší umreli na choroby, hlad a vysilenie. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia, častokrát ťažko zranení a invalidi. O rozsahu tejto tragédie nemo svedčia, takmer v každej dedine, pamätníky obetí prvej svetovej vojny. Ak na nich porovnáme počty mien obetí v prvej a druhej svetovej vojne, takmer v každej dedine zistíme, že stĺpec prvej svetovej vojny je podstatne dlhší.

Veľká vojna navždy vzala mužov v najlepších rokoch, manželov a otcov zo svojich rodín a do rodín priniesla obrovskú drahotu, rekvirácie, potravinové prídely, hlad, zle obrobené polia a plač, veľa sĺz. Napokon tak ako všetky doterajšie nezmyselné vojny.

Najväčší ozbrojený konflikt v slovenských dejinách bola prvá svetová vojna. V období rokov 1914 – 1918 bolo z územia súčasnej Slovenskej republiky zmobilizovaných približne 400.000 vojakov (asi sedminu jeho vtedajšieho obyvateľstva), z ktorých 69.000 padlo, zomrelo v dôsledku zranení, zahynulo v zajatí, alebo ostalo trvalo nezvestných, a vyše 61 000 bolo trvalé zmrzačených. Rozsah mobilizácie ľudských zdrojov a počet strát na životoch počas prvej svetovej vojny trojnásobne až štvornásobne prevyšoval rovnaké ukazovatele za obdobie druhej svetovej vojny.

Veríme, že portálom venovanom prvej svetovej vojne pripomenieme slovenskej verejnosti zabudnuté udalosti prvej svetovej vojny a vytvoríme tak spomienku na zástupy našich starých otcov, ktorí v nej zahynuli, zranili sa, boli zajatí, alebo ju proste s trápení prežili.

Na údržbu akokoľvek skromnej infraštruktúry webového portálu je potrebný aspoň minimálny finančný obnos. Ak sa vám páči naša práca, pomohla vám naša stránka, budeme radi ak nás okrem slovnej podpory podporíte aj finančne prostredníctvom tejto výzvy. Ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?