Menu

Stane sa Shaki žurnalistkou? Pomôcť jej môžeme aj ...

Trvanie výzvy: 30. novembra 2016 - 31. decembra 2016

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať prostriedky na ďalší semester štúdia na vysokej škole v Nairobi. Finančné prostriedky budú použité na úhradu školného, školskej dopravy a obedov.

Príbeh

Stane sa Shaki žurnalistkou? Pomôcť jej môžeme aj my

Shaki vyrástla v jednom zo slamov v Nairobi (v Keni) v ťažkých podmienkach. Napriek tomu sa nevzdáva a podarilo sa jej dostať na miestnu univerzitu. Bez ďalšej finančnej podpory sa jej štúdium nepodarí dokončiť.

Shaki je mladé dievča z Kene.Vychováva ju len matka, jej otec dávno umrel. Mama sa snaží rodinu uživiť, akosa  len dá. Momentálne každý deň chodí pomeste a predáva čerstvé džúsy z miestneho ovocia. Príjem má však aj tak veľminízky.

              Shaki žije spolu so svojou mamou a bratom v jednom zo slamov v hlavnom meste Kene, vNairobi. Slam Eastleigh je považovaný za jeden z najnebezpečnejších nairobských slamov. Žije v ňom napríklad veľa príslušníko nebezpečných skupín, ktoré sú zodpovedné za mnohé teroristické útoky v Keni. Bezpečnosť v slame je na veľmi nízkej úrovni a mladé dievčatá to v ňom majú obzvlášť ťažké.

              Shaki však mala šťastie. S pomocou sponzorských príspevkov zo Slovenska sa jej podarilo ukončiť strednú školu a dosiaľ aj 5 semestrov vysokej školy. Študuje žurnalistiku. To je v tomto slame pre dievčav jej veku skôr raritou. Väčšina jej rovesníčok už má dieťa, nieto aby ešte aj študovali.

              Shakisa však svoj život snaží zmeniť. Túži sa odsťahovať zo slamu a ďalej študovaťna vysokej škole žurnalistiku. No získať zdroje na školné je čoraz ťažšie.Ďalší semester vysokoškolského štúdia vyjde na približne 1300 EUR a ďalších 200EUR potrebuje na dopravu do školy a školské obedy.

              Tamojší akademický rok sa začína po vianociach a Shaki stále nemá peniaze na štúdium ďalšieho semestra. A ani možnosť, ako si ich zarobiť. Ak sa jej nepodarí vyzbierať peniaze v priebehu decembra, bude musieť čakať ďalší rok. Vie, že školné, podobne ako aj ceny,v Keni neustále rastú. Školné je každým rokom vyššie a bez pomoci sponzorov sa jej vyštudovať nepodarí. Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?