Menu

POMOC PRE LEONARDA

Trvanie výzvy: 2. decembra 2016 - 1. mája 2017

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je zaplatenie rehabilitačného pobytu v centre Neurino v Šamoríne pre Leonarda na celý rok 2017 v hodnote 5300 Eur.

Príbeh

POMOC PRE LEONARDA

Ďakujeme každému, kto prispeje Leonardovi na liečbu a tým pomôže, aby mohol náš bojovník žiť plnohodnotný a šťastný život.

Náš Leonard sa narodil predčasne v 36. týždni pred 9 mesiacmi. Žiaľ, od narodenia predstavuje pre neho každý deň náročný boj kvôli diagnózam, ktoré dostal „do vienka“. Svojmu menu však nezostáva nič dlžný a statočne bojuje každý deň počas terapií ako lev.

Leonard sa narodil s vývojovou vadou nožičiek  - atypický Pes equinovarus congenitus, Pierre Robinovou sekvenciou a hypotóniou. 

Vývojová vada nôh sa ľudovo nazýva aj konská noha. Nohy sú nepohyblivé, smerujú nadol a rotujú dovnútra. Vyzerá to veľmi nezvyčajne, pretože kosti, svaly, šľachy a väzy sa  vyvinuli zle .Úspešnosť liečby tejto choroby je veľmi vysoká, žiaľ, nie na Slovensku, ale v zahraničí. Preto sme sa rozhodli podstúpiť liečbu v zahraničí napriek tomu, že si ju musíme hradiť z vlastných finančných zdrojov. V tejto chvíli je Leonard po úspešnej operácii nožičiek, avšak tým sa jeho boj ešte z ďaleka neskončil.

Pierre Robinova sekvencia je charakteristická neobvykle malou čeľusťou, zapadnutým a prirasteným jazykom a rázštepom podnebia. Táto diagnóza spôsobuje poruchy príjmu stravy. Leo nemá vyvinutý sací reflex, a v dôsledku toho nedokáže piť z fľaše sám a jeho hmotnosť je na jeho vek veľmi nízka. Plastika rázštepu a ústnej dutiny nás čaká v januári 2017, tiež v zahraničí. Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli pre túto nemocnicu je hlavne ten, že od tejto operácie závisí či Leonard bude vedieť rozprávať.

Hypotónia, teda znížený svalový tonus,  sa spája so spomalením motorického vývinu dieťaťa a u nás sa pridružili aj problémy so zrakom a trávením. Výborné výsledky dosahuje Leonard vďaka cvičeniu Bobath konceptu v rehabilitačnom centre Neurino, reflexnej terapii, kraniosakrálnej terapii a plávaniu. Avšak aj tieto terapie si musíme hradiť z vlastných zdrojov.

Pre nás rodičov je najdôležitejšia informácia, že všetky Leonardove diagnózy sú liečiteľné a Leonard bude môcť žiť plnohodnotný život. Potrebuje však veľké množstvo financií na pokrytie jeho liečby, rehabilitácií a operácie. Jedná sa žiaľ o takú vysokú sumu peňazí, ktorú už nedokážeme pokryť z vlastných zdrojov. 

My ako rodičia, chceme urobiť všetko, čo je v našich silách pre to, aby Leonard mohol naozaj viesť šťastný a spokojný život.  Preto prosíme všetkých ľudí s veľkým srdcom, ktorých osloví Leonardov príbeh. Aj ten najmenší finančný dar nám pomôže priblížiť sa k nášmu snu, aby mohol Leonard behať, rozprávať a smiať sa spolu s ostatnými deťmi. Za všetku pomoc sme Vám úprimne vďační!


Aktualizácie

Zmena čerpania17. dec 2016

Anonymný darca s obrovskym srdcom, ktorému veľmi pekne ďakujeme za jeho dar, zaplatil Leonardovi rehabilitácie v hodnote 1000 eur, preto by sme radi aktualizovali výzvu. Peniaze, ktoré nám vďaka daru zostanú si dovoľujeme použiť na všetky Leonardove terapie, ktoré nie sú hradené poisťovňou. 

Ešte raz chceme poďakovať všetkým za podporu, ktorú si veľmi vážime!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?