Menu

Stavba školy pre deti ulice v Indii

Trvanie výzvy: 9. decembra 2016 - 8. decembra 2017

Cieľ výzvy

V snahe pomôcť deťom ulice dostať sa zo začarovaného kruhu, v ktorom žijú, rozhodli sme sa postaviť novú školu, ktorá by bola na okraji mesta a v ktorej by mohli študovať nielen deti ulice, ale aj iné deti, aby tak jednak deti ulice prostredníctvom interakcie s ostatnými deťmi pochopili, že oni sú také isté ako každé iné dieťa a aby tiež ostatné deti pochopili, akým ťažkým životom žijú deti ulice a aby sme tak v nich prebudili empatiu a túžbu pomáhať chudobným. Aby deti ulice mohli nerušene študovať a sústrediť sa výlučne na štúdium, ktoré určite pre nich ľahké nebude, keďže väčšina ich rodičov je negramotná, je nevyhnutné ich najprv dostať z ulice, aby nemuseli žiť existenčnými problémami svojich rodín. Z tohto dôvodu je potrebné, aby škola pre deti ulice bola rezidenčná, internátna, kde deti budú mať zabezpečené ubytovanie a kde bude postarané o ich základné potreby. Týmto chceme deťom ulice, deťom znevýhodneným zabezpečiť prístup k dobrému vzdelávaniu, ktoré by malo byť ich právom, hoci realita je iná. Nová škola umožní prístup ku kvalitnému vzdelávaniu deťom ulice, ktoré by sa inak nemohli vzdelávať. Tak pomôže zmeniť životy nielen týchto jednotlivcov, ale v konečnom dôsledku aj ich rodín a taktiež komunít, v ktorých žijú. Prispeje tak celkovo k rozvoju časti spoločnosti.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.10.2010

IČO: 42163501

Ulica: Starohájska 9

Mesto: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Stavba školy pre deti ulice v Indii

Napriek tomu, že v Indii je školská dochádzka povinná, veľmi veľa detí nemá prístup ku vzdelávaniu. Je tak tomu jednak kvôli diskriminácii na základe kastovníctva alebo z dôvodu veľkej chudoby. Podľa Svetovej banky žije v Indii pod hranicou chudoby až 58 % populácie.


Veľa ľudí z vidieka, kde je vysoká nezamestnanosť odchádza do miest dúfajúc, že tam nájdu prácu a zabezpečia tak lepší život sebe a svojej rodine. Často odchádzajú celé rodiny, no keďže väčšina týchto ľudí je nevzdelaná a nekvalifikovaná, buď prácu nenachádzajú alebo nachádzajú len veľmi nízko platenú prácu, pričom pracujú ako nádenní robotníci. Takto si nikdy nemôžu byť istý, či niečo v daný deň zarobia alebo nie. Keďže ich neisté zárobky sú nízke, nemôžu si dovoliť platiť ubytovanie, ktoré je v mestách veľmi drahé. Celé rodiny tak končia na uliciach alebo pod mostami dúfajúc v lepšiu budúcnosť. Ich deti zriedka navštevujú školy, keďže rodiny za prácou musia dochádzať do rôznych častí, a teda často menia miesta, kde prespávajú a navyše deti sa už v rannom veku zapájajú do pracovného režimu, aby tak prispeli do rodinného rozpočtu. Z týchto dôvodov deti ľudí žijúcich na uliciach veľkých miest do škôl skoro vôbec nechodia. Keďže sa im vzdelania nedostáva, zostávajú nekvalifikovanými a tak jedného dňa tak, ako ich rodičia nebudú mať šancu nájsť si lepšie zamestnanie. Zostávajú tak v začarovanom kruhu, ktorý dokáže prelomiť jedine vzdelanie, keďže vzdelanie je kľúčom k úspechu.

Deti ulice nemajú v Indii kvôli svojej nevzdelanosti a nekvalifikovanosti veľké šance na zlepšenie svojho života. Buď budú od ranného veku pracovať vykonávaním tých najťažších prác za veľmi nízky zárobok, alebo skončia ako kriminálnici, keď sa budú snažiť dostať k peniazom rýchlejším spôsobom. V každom prípade šance dostať sa z ulice majú mizivé.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?