Menu

ULTRALANOVKA pomáha Plamienku (2.ročník) – Pomôžte aj Vy deťom a rodinám z Plamienka

Trvanie výzvy: 20. januára 2017 - 31. decembra 2017

Cieľ výzvy

Starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny hradíme ako nezisková organizácia výlučne z darov a príspevkov. Bez Vašej pomoci by sme nemohli naďalej pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom stráviť svoje posledné chvíle doma v kruhu rodiny. Bez Vašej pomoci by sme nemohli stáť po boku rodín aj v tých najťažších okamihoch po strate najbližšieho. Darované prostriedky použijeme na telefonáty do rodín v domácej starostlivosti a pokrytie nákladov spojených s organizáciou a realizáciou letného terapeutického tábora, ktorý organizujeme pre deti po strate blízkej osoby. Najväčšou položkou v nákladoch realizácie tábora je zabezpečenie ubytovanie a stravy pre deti.

Autor výzvy

Príbeh

ULTRALANOVKA pomáha Plamienku (2.ročník) – Pomôžte aj Vy deťom a rodinám z Plamienka

Veríme v nenahraditeľnosť domova. Veríme, že blízkosť v rodine je zdrojom sily. Veríme v zmysel pomoci.

V Plamienku pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom, aby mohli stráviť posledné chvíle spolu doma v kruhu rodiny, v prostredí, ktoré dôverne poznajú. Naši lekári, sestry, sociálni pracovníci, ktorí do týchto rodín pravidelne chodia, s nimi prežívajú každodenný zápas s ochorením dieťaťa. Sú im k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Nášho prvého pacienta, 9-ročného Lukáška sme prijali, keď lekári v nemocnici povedali, že nádorová choroba je silnejšia ako možnosti dnešnej medicíny. Nedalo sa zvíťaziť, ale napriek tomu sme dokázali pomôcť. Zabezpečili sme prístroje, lekárov, lieky a oporu, aby mohol Lukáško byť do posledných chvíľ tam, kde mu bolo najlepšie - doma, so svojou rodinou.

Pomáhame dodnes, keď je boj s chorobou nerovný a čas krátky a vzácny. Byť doma je želaním nevyliečiteľne chorých detí a toto želanie sa stalo poslaním a zmyslom našej práce.

Stojíme po boku rodín aj v tých najťažších okamihoch po strate najbližšieho. Prijať odchod blízkeho a naučiť sa nanovo žiť, si vyžaduje obrovské úsilie. V Plamienku podávame deťom a rodičom, ktoré stratili blízkeho, pomocnú ruku na tejto ceste. Ponúkame im bezpečný priestor, kde môžu naplno vyjadrovať svoje pocity a emócie, či už je to bolesť, hnev alebo smútok. Zažívame spolu však aj jedinečné momenty úľavy, vnútorného oslobodenia a smiechu. To všetko je potrebné na zotavenie duše a nájdenie sily pokračovať v živote.

Sme nezisková organizácia a všetky služby, prístroje a zdravotnícky materiál poskytujeme rodinám bezplatne. Váš dar použijeme najmä na telefonáty do rodín v domácej starostlivosti a pokrytie nákladov na ubytovanie detí na letnom terapeutickom tábore, ktorý organizujeme pre deti po strate blízkej osoby.

Pomáhame, ale nezaobídeme sa bez pomoci.

Ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?