Menu

Zápisky z blízkeho zahraničia - KOMIKS

Trvanie výzvy: 20. septembra 2011 - 20. septembra 2012

Cieľ výzvy

Upozorniť, že za každou vojnou sa skrýva najmä utrpenie obyčajného človeka, či už je z toho tábora, alebo z onoho – akokoľvek znie oficiálna rétorika, ktorá tú-ktorú vojnu ospravedlňuje. Priblížiť slovenskému čitateľovi komiks, ktorý nie je na Slovensku rozšírený žáner, na túto tému je však azda ešte vhodnejší ako literatúra faktu či filmový dokument.

Príbeh

Zápisky z blízkeho zahraničia - KOMIKS

Komiks z obdobia druhej čečenskej vojny očami dvoch pracovníkov MVO Lekári bez hraníc. Silné vykreslenie vecí, ktoré vojna prináša najmä pre obyčajných ľudí a o ktorých dnes žiadne médiá neinformujú.

Projekt „Zápisky z blízkeho zahraničia“ chce priblížiť v slovenskom preklade jednak žáner, ktorý u nás nie je až taký rozšírený – komiks, jednak tému, ktorá je zas vďaka médiám známa dostatočne, ale v značne skreslenej podobe – vojnu. Autormi tohto francúzskeho komiksu sú dvaja pracovníci medzinárodnej mimovládnej organizácie Lekári bez hraníc, ktorí sa ako humanitárni pracovníci zúčastnili druhej čečenskej vojny na prelome milénia. Ich kreslené „zápisky“ sú mimoriadne silným priblížením biedy, ktorá prichádza s každou „vojnou“ a ktorej obeťami sú vždy predovšetkým a len obyčajní ľudia.
Toľko príbeh z komiksu. Ale aj jeho preklad a vydanie majú svoj príbeh. Baštou komiksu sú frankofónne krajiny, komiks je v nich rovnocennou súčasťou ostatných literárnych žánrov. A keďže francúzština ma sprevádza od strednej školy, už dlhší čas holdujem dobrému komiksu. Do rúk sa mi dostali aj „Zápisky z blízkeho zahraničia“, ich téma sa mi zazdala príťažlivá aj pre slovenského čitateľa, a tak som sa pustil do prekladu. Vízia bola, že raz by som chcel tento komiks vydať. Mám kamaráta grafika, preto sa mi postupne ako vhodná začala javiť aj forma vlastného vydania, resp. vydavateľstva. Samozrejme, naraziac na realitu, musel som svojej predstave ubrať trochu pátosu. Aj vzhľadom na to, že komiks nie je na Slovensku rozšírený, a neviem, aké by boli reakcie vydavateľov na moju ponuku, aj vzhľadom na to, že každý okolo mňa prispel k tomuto obrazu svojou hrôzostrašnou skúsenosťou, aké obrovské ťažkosti momentálne na Slovensku s vydávaním kníh prevládajú. Stále som sa však v hlave zapodieval myšlienkou vydať tento komiks, a tak sa mi postupne vykryštalizovala predstava, čo také vydanie knižného diela vyžaduje, a momentálne z tohto konkrétneho kroku nemám až také obavy.
Rozpočet na projekt pri náklade plánovaných 1000 kusov by bol nasledovný: tlač 2000 eur (čiernobiele vnútro 240 strán + farebná obálka). Grafické práce: 500 eur, autorské práva: 500 eur, preklad: 500 eur. Koľko si bude žiadať distribúcia, nemám zatiaľ predstavu, ale skúsil by som ju vykryť z ďalších peňazí, ktoré by sa podarilo zohnať. Ak by bol projekt dostatočne podporený darcami, resp. sponzormi, odrazilo by sa to aj na cene komiksu, ktorá by bola nastavená tak, aby bola prijateľná pre väčšinu čítania chtivých ľudí na Slovensku (do 10 eur). V pláne mám tiež vytvoriť webstránku na propagáciu tohto diela, ako aj zorganizovať v Bratislave či v iných mestách uvedenie knihy do života za účasti autorov, poprípade niektorých nezávislých žurnalistov, ktorí zažili vojnové konflikty na vlastnej koži (momentálne myslím najmä na Petru Procházkovú z ČR). A taktiež by sme z každého predaného komiksu dali 1 euro na dobročinné účely, resp. na podporu organizácií venujúcich sa ľuďom, ktorí sú ohrození vojnovými konfliktami.

Aktualizácie

22. sep 2011

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?