Menu

Biela vrana Ľubica Lapinová stále potrebuje našu pomoc

Trvanie výzvy: 1. júna 2017 - 31. decembra 2017

Cieľ výzvy

Pomôcť s úpravou domu a s každodennými výdavkami.

Autor výzvy

Príbeh

Biela vrana Ľubica Lapinová stále potrebuje našu pomoc

Ľubica Lapinová prišla neprávom o prácu, pretože hájila pravdu. Je situácia je o to ťažšia, že sa sama stará o ťažko chorú mamu. Potrebuje urobiť menšie stavebné úpravy domu, aby jej mama mala lepšie podmienky.

Ľubica Lapinová viac ako tri desaťročia pracovala v Národnom lesníckom centre vo Zvolene ako kontrolórka. Osudným sa jej stalo verejné obstarávanie za viac ako pol milióna eur v známej kauze Forestportál. Keď v roku 2010 preverovala obstarávanie, narazila na vážne porušenia zákona. Pravdu bránila statočne a neústupčivo. Nakoniec ju prepustili za údajnú nadbytočnosť a jej bývalý zamestnávateľ na ňu dokonca podal trestné oznámenie pre krádež firemných dokumentov, no polícia prípad uzavrela v jej prospech. Ľubica sa dodnes súdi o neplatnosť výpovede. Krajský súd síce potvrdil, že jej výpoveď bola neplatná a NLC jej má vyplatiť ušlú mzdu. NLC však podalo dovolanie na Najvyšší súd a kým prípad nebude uzavretý, všetky platby pozastavilo. To môže trvať mesiace i roky.

Ľubica Lapinová je dnes stále nezamestnaná. Z aktivačných prác na obecnom úrade a malého príspevku na bývanie žila do decembra 2016. V novembri 2016 mala jej mama mozgovú príhodu a potrebuje celodennú opateru. Ľubica si preto podala v januári 2017 žiadosť o opatrovateľský príspevok, aby sa o mamu mohla starať. Musela však rozviazať pracovný pomer s NLC, aby jej príspevok vôbec priznali. Na posúdenie zdravotno-sociálnej situácie mamy má úrad podľa zákona lehotu 2 mesiace; predĺžil si ju však o ďalších 60 dní – kvôli Ľubicinej chrípke (vraj aby posúdil, či je zdravotne spôsobilá sa o mamu starať). Až v úplne posledný deň predĺženej lehoty úrad rozhodol a opatrovateľský príspevok jej priznal. Od Nového roka tak nemala žiadny príjem s výnimkou 4-dňového platu v NLC a dávky za 10 dní PN. Prvý príspevok jej konečne prišiel 18. mája...

Ľubica nemá žiadnych súrodencov ani partnera. O mamu sa však chce postarať, a tak nemá na výber: obe musia vyžiť z opatrovateľského príspevku približne 240 eur mesačne a iba o niečo vyššieho maminho dôchodku. Ledva z toho ako-tak prežijú, ani lieky a zdravotné pomôcky nie sú najlacnejšie. Okrem toho žijú v jednoduchom, pre ťažko chorého človeka nevhodnom dome. Mama sa už nemôže pohybovať po schodoch, a tak sa zdržiava aj spáva na spodnom podlaží v kuchyni. Ľubica chce, aby bývala s ňou na hornom podlaží, kde by sa mohla o ňu aj ľahšie starať. Preto by rada urobila na hornom podlaží sprchový kút a WC a vymenila okno v maminej izbe za nové.

Do svojej situácie sa Ľubica dostala preto, lebo hájila pravdu a bojovala za spravodlivosť. Práve preto by sme jej chceli finančne pomôcť – aby mohla aspoň trochu dôstojnejšie žiť, pomôcť aj svojej chorej mame a zabezpečiť jej dôstojnú starobu. Vopred ďakujeme za každý dar.

Autor fotografie Ctibor Bachratý

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?