Menu

Obnova Dominiky

Trvanie výzvy: 6. októbra 2017 - 28. februára 2018

Cieľ výzvy

Ostrov Dominika bol 18. septembra 2017 spustošený hurikánom Maria. Zničil až 90% domov, ľudia nemajú kde bývať a nemôžu začať svoj život budovať odznova. Chcem im pomôcť. Potrebujeme opraviť strechy a zabezpečiť dostatok pitnej vody. Na to potrebujeme nakúpiť stavebné materiály – plechy na zakrytie striech, prípadne nepremokavé plachty na dočasné zabezpečenie striech, klince a šrauby, v prípade potreby aj laty pod plechy a plachty, a trošku základného náradia (ručného, elektrinu nemáme). Na prípravu pitnej vody potrebujeme nakúpiť nádrže na zber dažďovej vody (z opravených striech), príslušné rúrkové rozvody, keramické filtre na pitnú vodu a aj solárne čerpadlá. Ak sa nám podarí opraviť zopár domov, zabezpečíme začiatok obnovy života v dedine, ktorú mienime podporiť – La Plaine v odľahlej časti ostrova.

Príbeh

Obnova Dominiky

V noci z 18. na 19. septembra 2017 zasiahol ostrov Dominika hurikán Maria. Dosiahol silu hurikánu 5. kategórie, vietor dosahoval rýchlosť 250 km/h, v nárazoch až 300 km/h. Dôsledky sú apokalyptické: 90% domov je bez strechy, mnohé z nich sú totálne zničené. Ľudia potrebujú pomoc!
Nemýľme si, prosím, Dominiku s Dominikánskou republikou. Dominika leží medzi ostrovmi Martinik a Guadeloupe a je od Dominikánskej republiky vzdialená asi 1000 km.

Som Martin Mašek, architekt. Už 6rokov som žil a býval na ostrove Dominika. Leží medzi ostrovmi Martinik a Guadeloupe, od roku 1979 je to samostatný nezávislý štát s plne rozvinutou demokraciou. Ostrov Dominika bol pred hurikánom Maria hodnotený ako druhý najčistejší a civilizáciou najmenej dotknutý obývaný ostrov na svete. Rozľahlé primárne pralesy boli chránené UNESCO. Ostrov je známy aj obrovským počtom riek, riečok a vodných tokov, ktorých je viac ako 350, i vodopádov, podktorými sa dá plávať. V mnohých z nich tiekla pitná voda. Pôda nikdy nebola kontaminovaná, poľnohospodárstvo prakticky nepoužíva umelé hnojivá. Bolo to tak vďaka skromnému spôsobu života. Dominika neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, nemá žiadny priemysel a len minimálnu automobilovú dopravu. Ľudia na Dominike žili skromnejšie a chudobnejšie. Ostrov poskytoval všetky civilizačné prvky, tie však neboli nikdy využívané tak, ako to poznáme v Európe. Šesť rokov som žil priamo medzi domácimi obyvateľmi. Je to nesmierne mierumilovná vzorka ľudí, plná pokory pred prírodou, šťastní a večne usmiati ľudia, ktorý svoj život prežívajú usilovne a v skromnosti.

V noci z 18. na 19. septembra 2017zasiahol ostrov Dominika hurikán Maria. Dosiahol silu hurikánu 5. kategórie, vietor mal rýchlosť 250 km/h, v nárazoch až 300 km/h.Dôsledky sú apokalyptické: 90% domov je bez strechy, mnohé z nich sú totálne zničené. Ľudia boli včas varovaní pred silnejúcim hurikánom tretej kategórie, ten však zosilnel počas prechodu cez ostrov. Vďaka varovaniu sú minimálne straty na ľudských životoch. Ľudia prežili, a chcú pokračovať. Pokračovať bez pomoci sa však nedá. Ostrov je zdemolovaný hurikánom, nie je elektrina, nie je jedlo a pitná voda, niet kde bývať. Zmenil sa zvečera na ráno. Zmizla zeleň, zmizli príbytky, zmizla infraštruktúra, zničili sa cesty, okrem vetra za noc napršalo 45 centimetrov dažďa znečisteného hurikánom. Rozvodnil rieky a zaplavil niektoré územia. 45 centimetrov dažďa za 10 hodín je naozaj veľa!

Medzinárodné spoločenstvo zabezpečuje dodávky jedla a pitnej vody, čo zmierňuje problémy. Táto pomoc však ešte neumožňuje ľuďom začať sa starať o svoje bývanie, o reštart ostrova. Potrebujú opraviť strechy, potrebujú zdroje pitnej vody. Vieme to zabezpečiť, ak pomôžeme. Vieme nakúpiť potrebné materiály, vieme ich dopraviť na miesto určenia, vieme zabezpečiť ich distribúciu ľuďom, ktorí to potrebujú a vieme pomôcť i skontrolovať realizáciu. Otvoril som transparentný účet tak, aby bolo celkom zrejmé odkiaľ a kam prúdia peniaze.

Tie peniaze nepotrebujem ja, ja sám nepotrebujem vlastne nič, môžem pokojne pokračovať vo svojom živote kdekoľvek na svete. Chcem pokračovať na Dominike. Chcem Dominike pomôcť postaviť sa na nohy. Je to tvrdý a nesmierne ťažký reštart malej spustošenej krajiny, ktorá sa bez našej pomoci bude trápiť dlhé roky. Turizmus na ostrove nebude fungovať až do obnovy prírody a infraštruktúry. Ľudia stratili prácu, nemajú žiadne zárobky, a žiadne úspory. Hovorím o 50.000 ľuďoch, ktorí nemôžu spraviť iné, než počkať na pomoc. Na našu pomoc.  

Aktualizácie

Trochu viac informácií o Dominike3. 12 2017

Objavili sme sa v Cestovateľskm kine rádia Slovensko. Ďakujeme, pani EvaVasilová!

https://slovensko.rtvs.sk/relacie/cestovatelske-kino/149344/dominika-raj-v-karibiku-spustoseny-hurikanom

Pomoc napreduje!27. 11 2017

Práve som uhradil podstatnú časť faktúry za prepravu kontajnera do Roseau. Kontajner prepravuje SMART LOGISTICS, s.r.o., a cestu kontajnera budeme sledovať. Do Roseau má doraziť 14. januára 2018.
Ďakujem všetkým prispievateľom za podporu!

Blížime sa ku koncu?16. 11 2017

Máme potvrdené, že 17.12. 2017 bude náš kontajner naložený v Hamburgu na loď a odpláva na Dominiku. 14.1.2018 budem v Roseau v prístave, aby som kontajner vyclil (0% - už vybavené), zdanil (asi 0% DPH - vo vybavovaní), vyplatil prístavné poplatky (dúfam, že 0%, ak stihneme odviezť tovar z prístavu v určenom limite), uhradil agentúre za administráciu 0%ných poplatkov asi 50 €, a previezol do La Plaine. Tam už to bude jasné, budeme zakrývať strechy. Teším sa - a na to administratívne utrpenie asi aj zabudnem. Slovensko pomôže opraviť aspoň 25 striech na Dominike. 

Chýba nám posledných 368 € na úhradu dopravy prvého kontajnera.

A máme k dispozícii ešte ďalších 12 ton krytiny.


Čo sme k dnešnému dňu dosiahli?11. 11 2017

K dnešnému dňu sa mi podarilo zabezpečiť plný kontajner bitúmenovej strešnej krytiny. Na jeho prepravu máme zatiaľ 4200 €, z toho 3350 € vďaka darcom z portálu Ľudia ľuďom  €. Nebyť DPH, mohli by sme krytinu odoslať, ale DPH sa platiť musí, a tak nám chýba približne 550 €. Nájdu sa ešte darcovia? 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?