Menu

Prosím o urgentnú pomoc. Som vo finančnej tiesni, núdzi.

Trvanie výzvy: 13. októbra 2017 - 31. decembra 2017

Cieľ výzvy

Urgentná pomoc vo finančnej núdzi a tiesni.Prosím o pomoc na prežitie na okraji zúfalstva, tiesne a v núdzi. Za peniaze vyzbierané na tento účel, budú použité na zaplatenie stravy, ktorú mi dával na dlh majiteľ donáškovej služby La Stella vo Svite 286 eúr, ďalej na lieky, , ktoré ma stoja mesačne 70 až 100 eúr predpísané odbornými lekármi na epilepsiu, úzkostno-depresívne stavy, degeneratívne ochorenie chrbtice ktoré špecialisti neodporúčajú operovať pre veľmi vysoké riziko úplného ochrnutia, lieky proti srdcovému infarktu a mozgovej príhode, na kúpu nových okuliarov kombinovaných dioptrických do blízka i diaľky,na zakúpenie chladničky s menšou mrazničkou, aj keď nie novej, používanej, ale funkčnej s úsporou el. energie, na podporu nákladov na osobnú hygienu a bývanie, čistiacich prostriedkov na hygienu bývania, oblečenie a obuv, hlavne na stravu, nakoľko mám prísnu diétu pre srdce a tráviace ústrojenstvo, na úhradu nákladov na odborné lekárske vyšetrenia: neurologické, kardiologické, ortopedické, na vrátenie financií, ktorými mi známi pomohli keď som prišiel o zamestnanie a chýbalo mi na živobytie a ostatných nákladov spojených so zvýšenými potrebami ŤZP človeka nad 70% MZP v invalidnom dôchodku od mladosti - 17. roka života a ďalšie najnutnejšie potreby pre veľmi skromný, ale dôstojný ľudský život, často aj na individuálne dopravu k lekárom, na úrady a pracovné pohovory, keďže trpím aj artrózou kolenných a bedrových kĺbov 4. stupňa. Robím tak preto, lebo nechcem a nemôžem už byť na príťaž svojim známym, ktorí mi už veľa pomohli. Usilovne sa snažím si nájsť vhodnú prácu.

Autor výzvy

Príbeh

Prosím o urgentnú pomoc. Som vo finančnej tiesni, núdzi.

Som na okraji existenčnej finančnej likvidácie nie vlastnou vinou. Od detstva trpím chorobami. Žijem sám, nemám žiadnu rodinu, invalidný dôchodok je veľmi nízky a do práce vhodnej zdravotnému stavu ma nezobrali. Preto prosím urgentne o pomoc na základné životné potreby, jedlo a lieky.

Som 49 ročný invalidný dôchodca. Od narodenia som trpel detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, ľahkou mozgovou encefalopatiou. V 17. roku života mi bol priznaný plný invalidný dôchodok. Nemám žiadnu pokrvnú rodinu ani nikoho blízkeho kto by mi pomohol. Nie vlastnou vinou som sa ocitol v situácii kedy nemám začo si kúpiť ani jesť, ani vybrať lieky ktoré mi lekár predpísal. ÚPSVaR mi nepriznal hmotnú núdzu, lebo mi 30 eúr presahuje nad limit a tým nemám nárok ani na jednorázovú podporu MÚ. Aktuálne mi hrozí že budem bez domova, jedla a liekov.

Môj príbeh je znova aktuálny, nakoľko som prišiel o prácu, ktorú som mal od r. 2013 do r. 2016. Pracoval som ako administratívny pracovník knižného nakladateľstva, vydavateľstva  a e-kníhkupectva formou práce z domu - home work, home office. V októbri minulého roka sme sa museli s mojim bývalým zamestnávateľom rozlúčiť kvôli finančnej kríze, v ktorej sa jeho firma ocitla a nemal už ani na výplaty. Za ten rok dodnes som žil z odstupného, ktoré mi vyplatil. Dnes už ako som sa od neho dozvedel, je sám v situácii, že od toho mesiaca má byť údajne na úrade práce ako nezamestnaný, a pritom bol malý súkromný podnikateľ - živnostník. Mne sa doposiaľ nepodarilo nájsť si prácu, keďže sa mi aj zhoršil zdravotný stav. Tým som sa ocitol v situácii krajnej finančnej núdze a tiesne. Som odkázaný, avšak nechcem byť na príťaž mojim známym, na potravinovú pomoc, a niektorí mi poskytli aj pomoc finančnú. Bývam v nájomnom byte, avšak som existenčne ohrozený. Moja situácia má perspektívu, pokiaľ by mi niekto pomohol preklenúť túto situáciu a ak by som získal novú prácu, nebol by som odkázaný na pomoc iných, keďže sa viem o seba postarať, povybavovať, nakúpiť, uvariť, obriadiť sa a podobne samostatne. Len potrebujem pomocnú ruku tak, ako v roku 2013. Keď som sa zamestnal, nemal som problémy a bol som prínosom nielen sebe, ale aj firme kde som pracoval, klientom, zákazníkov, t.j. autorom, čitateľom a zamestnávateľovi. A vlastne aj spoločnosti a sebe samému. Stačí dobrá vôľa dobrých ľudí, získať prácu primeranú zdravotnému stavu a opäť môžem žiť, pracovať a nebyť nikomu na obtiaž.
Ja som vždy pomohol každému komu som mohol. Dnes som v situácii, kedy som odkázaný na pomoc iných. Ide mi len o prežitie.
Prosím či už fyzické osoby, alebo organizácie, NO, kohokoľvek, kto by mi pomohol čiastkou do 200 až 500 eúr. Veľa doplácam za lieky, sám musím znášať výlohy s bývaním a osobnými potrebami a dokonca som si už musel požičať, z čoho vyplýva že musím aj vrátiť a z niečoho aj žiť do najbližšieho dôchodku. Za akúkoľvek, každú pomoc vopred srdečne ďakujem.

Aktualizácie

Srdečná vďaka všetkým darcom8. feb 2018


Milí a drahí darcovia, menovaní aj anonymní. Všetkým Vám, ktorí ste mi prispeli akoukoľvek čiastkou pre moju pomoc touto cestou srdečne, vrúcne a úprimne z hĺbky môjho srdca ĎAKUJEM. Vďaka vám som prežil nielen Vianoce, ale aj obdobie pred nimi a po nich. Hlavne som našiel pokoj v duši, že som mohol vyplatiť dlh na stravnom, ktorý som mal voči donáškovej službe obedov vo výške 286,00 eúr. Po dlhej dobe krutých bolestí kvôli ktorým som nespával ani po liekoch, som si mohol dovoliť kúpiť veľmi potrebnú kĺbovú výživu a hlavne lieky predpísané lekárom, aby som prežil Sviatky. Vyplatiť si časť dlhov, ktoré som mal voči bane aj nebankovým spoločnostiam a kúpiť si troška viac potravín, hygienických a čistiacich potrieb a nebyť tak odkázaný na pomoc známych, ale postaviť sa ako - tak na vlastné nohy. Ešte stále nemám chladničku a hlavne okuliare, ktoré stoja okolo 500 eúr tie čím lacnejšie. Jednoducho lekár mi povedal že potrebujem špeciálne sklá, ktoré vyrábajú ma objednávku len v B. Bystrici a Bratislave. Tiež by som rád zasa aspoň pár desiatkami eúr si znížil podlžnosti voči veriteľom, aby som predišiel exekúciám. Trápi ma, že sa mi nepodarilo doposiaľ nájsť prácu vhodnú k môjmu zdravotnému stavu. Vďaka vašej podpore nie som odkázaný na dni bez jedla iba na pitnom režime. Touto cestou sa chcem rovnako srdečne a úprimne poďakovať aj ďalším darcom, ktorí sa o mojej situácii dozvedeli prostredníctvom vášho portálu Ľudia ľudom. Spoločnými silami každý v rámci svojich možnosti mi pomáhate preklenúť existenčnú a finančnú krízu. Modlím sa za vás, aby Pán Boh vám žehnal vo všetkom dobrom, hlavne zdraví, šťastí, ale aj vo financiách, pretože ja vám nemám odkiaľ a ako opätovať vašu dobrotu. Zato sa ale snažím aj ja v rámci mojich možností a potrieb pomáhať ľuďom okolo seba, síce nie finančne, ale ako človek. Preto ešte raz vám všetkým srdečne a úprimne ĎAKUJEM. BOH NECH VÁM ŽEHNÁ a rozhojní z duchovného ale aj finančného bohatstva, jeho milosti a nekonečnej lásky. S úctou a vďakou: Ján Šulko.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?