Menu

OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú

Trvanie výzvy: 30. novembra 2017 - 30. novembra 2018

Cieľ výzvy

Z vyzbieraných finančných prostriedkov by sme radi pomohli rodinám nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii zapríčinenej stratou zamestnania, nepriaznivým zdravotným stavom, či z iných ďalších príčin. Finančné prostriedky budú využité na nákup potrebných základných potravín, liekov, školských pomôcok, prípadne na iné potrebné výdavky súvisiace s pomocou konkrétnej rodine. Okrem iného z darovaných finančných prostriedkov zabezpečíme režijné náklady pre fungovanie Občianskeho združenia, ktoré sú nevyhnutné pre napĺňanie našich cieľov.

Autor výzvy

Príbeh

OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú

OZ Romalka poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi a nemajú dostatok vlastných zdrojov, aby si pomohli vlastnými silami.


Občianske združenie Romalka je novovzniknuté OZ, ktoré vzniklo v auguste 2017 za účelom zvyšovania kvality života a vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj jednotlivcov prostredníctvom výchovy, vzdelávania, záujmových činností detí a mládeže, a taktiež pomocou osvety a podpory sociálne odkázaných rodín, v zmysle ich opätovného začlenenia sa do riadneho spoločenského života. Aktivity občianskeho združenia sa zameriavajú (nielen) na osoby, nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácií.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?