Menu

OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú

Trvanie výzvy: 30. novembra 2017 - 30. novembra 2018

Cieľ výzvy

Z vyzbieraných finančných prostriedkov by sme radi pomohli rodinám nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii zapríčinenej stratou zamestnania, nepriaznivým zdravotným stavom, či z iných ďalších príčin. Finančné prostriedky budú využité na nákup potrebných základných potravín, liekov, školských pomôcok, prípadne na iné potrebné výdavky súvisiace s pomocou konkrétnej rodine. Okrem iného z darovaných finančných prostriedkov zabezpečíme režijné náklady pre fungovanie Občianskeho združenia, ktoré sú nevyhnutné pre napĺňanie našich cieľov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 4.8.2017

IČO: 51047594

Ulica: Zombova 21

Mesto: Košice

PSČ: 04023

Štát: Slovensko

Príbeh

OZ Romalka pomáha tým, ktorí to potrebujú

OZ Romalka poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi a nemajú dostatok vlastných zdrojov, aby si pomohli vlastnými silami.


Občianske združenie Romalka je novovzniknuté OZ, ktoré vzniklo v auguste 2017 za účelom zvyšovania kvality života a vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj jednotlivcov prostredníctvom výchovy, vzdelávania, záujmových činností detí a mládeže, a taktiež pomocou osvety a podpory sociálne odkázaných rodín, v zmysle ich opätovného začlenenia sa do riadneho spoločenského života. Aktivity občianskeho združenia sa zameriavajú (nielen) na osoby, nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácií.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?