Menu

Podpora nácviku komunikácie u detí s autizmom

Trvanie výzvy: 16. januára 2012 - 15. januára 2013

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať finančné prostriedky, ktoré budú využité na tvorbu komunikačných kníh a kariet pre deti s autizmom a nácvik komunikácie pomocou metodiky PECS /obrázkový výmenný systém/

Príbeh

Podpora nácviku komunikácie u detí s autizmom

Autizmus nie je niečo, čo človek má alebo nemá, je to spôsob bytia, myslenia, vnímania. Naše deti a mladí s autizmom sú výnimoční ľudia. Aj keď od nás potrebujú pomoc, aby sa vedeli orientovať v našom svete, dávajú nám veľmi veľa. Chceme im pomôcť naučiť sa rozumieť nám, ukázať, že aj s nami vedia zažiť radosť. Prostredníctvom obrázkového výmenného systému /metodiky PECS/ chceme naše deti s autizmom naučiť komunikovať. Reč je pre nich často mätúca a nerozumejú jej, preto chceme vybudovať komunikačný kanál prostredníctvom zraku. Okrem pochopenia metodiky prostredníctvom školenia potrebujeme našim deťom vyrábať každému vlastnú komunikačnú knihu, bude ich rečou. Na jej výrobu potrebujeme materiál, ktorý potrebujeme kúpiť: laminovacie fólie, suché zipsy, papier, zakladače, šanóny... Veríme, že svojím príspevkom pomôžete našim autistom urobiť krôčik do nášho sveta.

Narodilo sa dieťa, krásne, zdravé, celá rodina bola šťastná. Dieťa rástlo a každý ho chválil, aké je pokojné a dobré, ako sa mu páčia svetielka a že to bude určite nejaký majster, keď rozoberie každú hračku. Ostatné deti nevyhľadávalo, ani si veľmi nevšímalo ich hru, dospelých chytilo za ruku a doviedlo tam, kam to bolo potrebné. Zaujímali ho detaily, ktoré si iné deti vôbec nevšímali. Malo rado svoj pokoj a stereotyp, nové veci ho vyrušovali a často sa bez rodičom známej príčiny smialo alebo plakalo. S okolím komunikovalo len vtedy, ak niečo potrebovalo a nepoužívalo pri tom reč. Časom bol rozdiel medzi dieťaťom a jeho rovesníkmi priepastný a tak rodičia navštívili odborníkov. Ortieľ bol jednoznačný, dieťa trpí autizmom. Celý svet sa odrazu zastavil. Všetky nádeje vkladané do dieťaťa zmizli v nenávratne... Dieťa, ktoré rodičia milovali už pred narodením, je takým malým cudzincom v ich vlastnom svete, ktorý mali spolu v láske zdieľať.
Veľa rodičov detských autistov zažilo taký alebo podobný príbeh na vlastnej koži. Niektorí sa s tým zmierili a naučili sa s tým žiť, iní stále bojujú.
Francesco vzniklo preto, aby sme pomáhali rodinám detí s autizmom a deťom samotným. Staviame na ich silných stránkach a snažíme sa kompenzovať ich deficity špeciálnym a individuálnym prístupom. Učíme ich komunikovať prostredníctvom obrázkového výmenného systému. Rozvíjame ich schopnosti, učíme ich fungovať v našom svete. Deti majú zabezpečenú výchovu a vzdelávanie na individuálnom princípe, ktorý rešpektuje ich deficity a stavia na ich silných stránkach. Deti navštevujú terapie v rámci špecializovaného zariadenia hlavne: arteterapiu, ergoterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, snoezelen terapiu a spolu s pedagógmi chodia na spoločné výlety aj pobyty.
Vieme, že nezmeníme ich pohľad na svet, ale učíme sa im rozumieť.
Pomocou vecí, ktoré majú radi a upokojujú ich im chceme priblížiť náš svet. Naše občianske združenie Francesco v spolupráci so Súkromnou ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom pomáha deťom s autizmom a ich rodinám prostredníctvom terapií, organizovaním odborných školení, výletov a spoločných akcií pochopiť svet autizmu.
Deti s autizmom nevedia komunikovať, to však neznamená, že nemajú svoje potreby, len ich nevedia podať ďalej. Preto sa u nich často spustí afekt, agresivita, lebo nevedia vyjadriť, čo ich trápi. Reči nerozumejú, je pre nich veľmi mätúca, preto pre nich hľadáme alternatívne formy komunikácie hlavne s využitím zraku. Veľmi dobré skúsenosti máme s metodikou PECS /obrázkový výmenný systém/. Na to, aby sme každému dieťaťu mohli vyrobiť vlastnú komunikačnú knihu potrebujeme veľa materiálu. Ľudí ochotných pracovať máme, potrebujeme podporu na nákup laminovacích fólií, papiera, suchých zipsov, zakladačov, rezačky, farebný toner, fotoaparátu a pod. A toho potrebujeme naozaj veľa. Prosíme vás o podporu, aby sme spolu pomohli našim deťom urobiť krôčik do toho nášho sveta.
Kontaktné údaje:
Francesco-regionálne autistické centrum
Vodárenská 3
080 01 Prešov
web: www.francesco-skola.com

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?