Menu

Podporme šikovných študentov z Martina

Trvanie výzvy: 19. novembra 2017 - 15. mája 2018

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať peniaze na nákup leteniek, úhradu ubytovania a poistenia súťažného tímu pre cestu do USA. Účasť našich študentov na celosvetovej súťaži si kladie za ciel zvýšiť motiváciu aj iných mladých ľudí v našom regióne a tak ich pritiahnuť k robotike a informatike. Možnosť reprezentovať Slovensko v zahraničí, bude znamenať obrovské skúsenosti pre mladých programátorov a konštruktérov. Myslím si, že vďaka ich účasti na takejto prestížnej súťaži získa aj Slovensko budúcich IT odborníkov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 22.12.1998

IČO: 36137979

Ulica: Malá hora 3

Mesto: Martin

PSČ: 03601

Štát: Slovensko

Príbeh

Podporme šikovných študentov z Martina

Som vedúci záujmových krúžkov informatiky a robotiky na Gymnáziu VPT v Martine a rozhodol som sa pomôcť touto formou mojim trom študentom Terke, Miškovi a Tomášovi, ktorí zvíťazili v celoslovenskom kole robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko 2017, ktoré bolo 19. a 20. októbra 2017 na Žilinskej univerzite v Žiline a tak postúpili do celosvetového finále jednej z najprestížnejších súťaží autonómnych robotov "RoboRAVE International", ktoré sa bude konať 10. až 12. mája 2018 v USA, v meste Albuquerque. Škola do ktorej chodia, naše CVČ a ani žiaci nemajú dostatok financií na uhradenie nákladov spojených s vycestovaním do USA. Preto Vás prosíme o pomoc a podporu.


Terka Rafajová, Michal Miškolci a Tomáš Štefanov sú študenti druhého ročníka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.S robotikou začínali pred rokom. Sú členovia robotického tímu FBRD (FireBreathing Rubber Duckies), ktorý už má za sebou svoje prvé úspechy.

  • Víťazstvo v regionálnom kole First Lego League v závere roka 2016

  • 1.miesto v Teamworku v strednej Európe v súťaži First Lego League začiatkom roka 2017

  • 4.miesto v kategórii RACING EECTRONIC a 5.miesto v kategórii VLASTNÝ MODEL na celoslovenskej súťaži RBA, ktoá je organizovaná Gymnáziom ALEJOVÁ v Košiciach

  • 1. miesto v celoslovenskom kole robotickej súťaže "RoboRAVE Slovensko 2017" a postup do svetového finále RoboRAVE International, ktorá bude v máji 2018 v USA. 

V súťaži RoboRAVE Slovensko 2017 študenti zvíťazili v najťažšej kategórii - "Hasenie ohňa", v ktorej  úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a  zhasnúť 4 horiace sviečky, z ktorých 3 sú skryté za oddelovacími stenami. 

Robotika ich baví. Pracujú s viacerými technológiami ako arduino, LEGO mindstorms - EV3, NXT. Tomáš a Michal sa venujú viac konštruovaniu robotov a zariadení, Terka je programátorka a na súťažiach je tiež zodpovedná za prípravu, spôsob a obsah prezentácie súťažných projektov.

Táto trojica mladých ľudí je skvelá v tom, že sú vždy ochotní pomôcť. Sú nadšenci robotiky a na svoj vek už aj veľkí propagátori. Prezentovali robotiku, svoje projekty aj na Noci výskumníkov v Žiline či na Gamming Day v nákupnom centre Tulip v Martine. 

Naša škola organizuje robotickú súťaž G-robot pre deti zo základných škôl, ktoré s robotikou ešte len začínajú. Tomáš, Terka a Mišo vždy nezištne pomáhajú pri organizačnom zabezpečení tejto súťaže určenej pre mladších žiakov, menej skúsených, ako sú oni. 

Pre všetko, čo robia, pre ten obrovský čas, ktorý robotike venujú, pre ich ochotu vždy byť nápomocní, pre ich snahu motivovať mladšie deti k robotike, pre toto všetko som sa rozhodol zostaviť túto výzvu. Som presvedčený, že nám vyrastajú mladé talenty, ktoré sú navyše schopné odovzdať štafetu mladším. Patrí im veľké ďakujem! 

Odkazy na články a videá

https://gymmt.sk/predmety/informatika/1138-roborave-slovensko-2017

https://gymmt.sk/predmety/informatika/981-ne%C4%8Dakan%C3%A9-v%C3%AD%C5%A5azstvo

https://gymmt.sk/predmety/informatika/1159-robotika-v-tulipe

http://icm.sk/index.php/ma/Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?