Menu

POMOC PRE LEONARDA

Trvanie výzvy: 21. novembra 2017 - 21. novembra 2018

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je zaplatenie genetických testov a rehabilitácií pre Leonarda v roku 2018.

Príbeh

POMOC PRE LEONARDA

Ďakujeme každému, kto prispeje Leonardovi na genetické testy a liečbu a tým pomôže, aby mohol náš anjelik žiť plnohodnotný a šťastný život.

Náš  Leonard sa narodil predčasne v 36. týždni pred  dvoma rokmi. Už pri narodení boli viditeľné vážne poruchy, pretože dostal do vienka hneď niekoľko diagnóz a vďaka nim neľahký štart do života. Vývojová vada nožičiek - atypický Pes equinovarus congenitus, rázštep podnebia, hypotónia  a ďalšie. K nim sa pridružili problémy so  zrakom, trávením a vyprázdňovaním. Nakoľko boli nožičky aj podnebie veľmi atypické a náročné na riešenie, liečime ich v zahraničí a liečbu hradíme z vlastných zdrojov.

Vďaka pomoci dobrých ľudí sa nám minulý rok podarilo vyzbierať dostatok peňazí na rehabilitácie, ktoré Leonard absolvuje každý deň a veľmi mu pomáhajú. Okrem rehabilitácií Leonardovi veľmi pomáhajú aj reflexná terapia, kraniosakrálna terapia, Skenar terapia a mnohé ďalšie. Výrazné zlepšenie jeho zdravotného stavu registrujeme po každom liečebnom pobyte v Bosne a Hercegovine. Pobyt v tuneli Ravne, vďaka vysokej koncentrácii negatívnych iónov, intenzívne posilňuje Leonardov organizmus. Všetky terapie a liečebné pobyty hradíme z vlastných zdrojov.

Napriek absolvovaniu náročných operácií a množstva terapií prišlo pre nás rodičov náročné uvedomenie, že sa Leonard vyvíja veľmi pomaly, a v niektorých atribútoch skoro vôbec. Výrazne zaostáva v psychomotorickom vývoji a každý mesiac sa rozdiel oproti zdravému vývoju zväčšuje. Vo svojich 21 mesiacoch váži niečo cez 7 kíl a je veľmi slabý. Leonard doteraz absolvoval viacero genetických aj metabolických vyšetrení, žiaľ bez výsledku – bez stanovenia diagnózy. Zarmucuje nás, že bez správnej diagnózy a následnej liečby sa každým dňom zvyšuje predpoklad trvalého poškodenia.

Pre nás rodičov je najdôležitejšia informácia, že stanovením správnej diagnózy a liečby bude môcť žiť Leonard plnohodnotný život. Bohužiaľ nám zatiaľ nik nedokázal ukázať ani smer, ktorým sa uberať, pretože všetky predpoklady lekárov vyvrátili doterajšie vyšetrenia. Preto sme sa rozhodli kontaktovať Výskumné centrum molekulárnej genetiky, kde je veľmi vysoká pravdepodobnosť odhalenia Leonardovej poruchy, vďaka využitiu špeciálnych metód a prístrojov, ktoré v zdravotníctve zatiaľ nie sú dostupné. Potrebujeme však veľké množstvo financií na pokrytie jeho rehabilitácií, terapií, rôzne vyšetrenia a testy, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v minimálnej miere.  Jedná sa žiaľ o takú vysokú sumu peňazí, ktorú už nedokážeme pokryť z vlastných zdrojov. Na pokrytie genetických testov a každodenných rehabilitácií v budúcom roku nám žiaľ chýba ešte 8.400 Eur.

My, ako rodičia, chceme urobiť všetko, čo je v našich silách pre to, aby Leonard mohol naozaj viesť šťastný a spokojný život.  Preto prosíme všetkých ľudí s veľkým srdcom, ktorých osloví Leonardov príbeh. Aj ten najmenší finančný dar nám pomôže priblížiť sa k nášmu snu, aby mohol Leonard behať, rozprávať a smiať sa spolu s ostatnými deťmi. Za všetku pomoc sme Vám úprimne vďační!

 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?