Menu

25. Vranovské zborové slávnosti - jubilejný medzinárodný festival - 14.-17.jún 2012, Vranov nad Topľou

Trvanie výzvy: 19. januára 2012 - 17. júna 2012

Cieľ výzvy

Cieľom je priblížiť zborové umenie širokej verejnosti Zemplínskeho regiónu, rozvinúť vzájomné kontakty medzi zúčastnenými zbormi, vymeniť si skúsenosti a notové materiály.

Príbeh

25. Vranovské zborové slávnosti - jubilejný medzinárodný festival - 14.-17.jún 2012, Vranov nad Topľou

Jubilejný XXV. medzinárodný zborový festival Vranovské zborové slávnosti sa uskutoční v dňoch 14.-17.júna 2012 vo Vranove nad Topľou a okolí. Medzinárodný zborový festival s 25-ročnou históriou sa uskutočňuje každoročne ako prehliadka zborového spevu pre všetky vekové kategórie. Na festival prijali pozvanie spevácke zbory z Talianska, Mexika, Bulharska, Estónska, Maďarska, Slovinska, Poľska, Čiech a niekoľko slovenských speváckych zborov. Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Vranov nad Topľou.

Cieľom zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti je prezentovať najmä slovenské zborové umenie, priblížiť toto umenie širokej verejnosti, prispieť k rozvoju vzájomných kontaktov medzi zbormi, vymeniť si skúsenosti.
V rámci zborového festivalu boli na festival pozvaní odborníci z oblasti zborového spevu zo Slovenska i zahraničia.
Festival sa uskutočňuje v širšej oblasti horného Zemplína nielen v meste Vranov nad Topľou, ale aj v Humennom, v Hanušovciach n.T. a pod.
V rámci festivalu sa uskutočnia okrem 6 festivalových koncertov aj iné sprievodné podujatia: workshop, seminár, prijatie zborov primátorom mesta, výstava výtvarných prác s hudobnou tématikou, diskusné kluby, stretnutia zborov, zájazdy a iné podujatia.
Hlavným organizátorom podujatia je Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena s 32 ročnou tradíciou, v ktorom je organizovaných 6 najmä detských a mládežníckych speváckych zborov.
Doposiaľ sa festivalu zúčastnilo okolo 280 zborov zo Slovenska i zahraničia a festival je jedným z mála zborových festivalov s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku.

Zborové združenie Ozvena potrebuje finančné prostriedky na ubytovanie a stravu speváckych zborov, na zabezpečenie pobytu 9 speváckych zborov zo Slovenska a zahraničia, (to je okolo 320 ľudí) na propagáciu festivalu a iné výdavky celkove okolo 10 000 €.

Kontaktné údaje:
Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena
M.R.Štefánika 875
093 01 Vranov nad Topľou
kontaktná osoba - Vilma Krauspeová, predsedníčka správnej rady ZZSZ Ozvena a predsedníčka festivalového výboru zbor.slávností
e-mail: vilma@krauspe.sk; ozvena@ozvena.sk
webová stránka: www.ozvena.sk

Združenie speváckych zborov Ozvena prosí o podporu vo forme venovania 2 % z daní za rok 2011, čo mu pomôže k financovaniu 25.vranovských zborových slávností a ďalšej činnosti. Vopred ďakujeme. Naše údaje:
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA
M.R.Štefánika 875/200, 093 01 Vranov Nad Topľou
Občianske združenie
IČO: 31955983

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?