Menu

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života

Trvanie výzvy: 19. decembra 2017 - 31. decembra 2017

Cieľ výzvy

Vaším finančným darom pomôžete seniorom, odkázaným na celodennú opatrovateľskú starostlivosť, žiť v dôstojných podmienkach. Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom zrekonštruujeme vnútorné priestory Domu charity sv. Vincenta de Paul, rozšírime pôvodné lôžkové kapacity a pomôžeme ďalším seniorom, ktorí čakajú na našu pomoc. Ď A K U J E M E

Príbeh

Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života

Zapojte sa do adventnej zbierky „Zmeň tento príbeh“, ktorá pomôže Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou zrekonštruovať a rozšíriť priestory pre seniorov v núdzi.

Zmeň tento príbeh je finančná zbierka venovaná seniorom, ktorí stratili sebestačnosť a sú odkázaní na celodennú opatrovateľskú starostlivosť v Dome charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou. Tu poskytujeme 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť klientom s najťažším stupňom odkázanosti na pomoc.

Posolstvom celej kampane je poskytnúť seniorom v núdzi dôstojné podmienky na život. Častokrát sú to seniori na sklonku ich života, ktorí v Dome charity nachádzajú svoj druhý domov. Kedysi mali úplne normálny život. Mali svoje plány, svoje sny, prácu aj rodinu. A dnes? Vo svojej starobe, či chorobe hľadajú dôstojné podmienky. Niektorých prijať môžeme, ale niektorých žiaľ nie. Aký je dôvod? Legislatívne nespĺňajú podmienky.

Preto naším cieľom je, zrekonštruovať priestory Domu charity, rozšíriť lôžkové kapacity z pôvodných 6 na 12 lôžok a následne požiadať o preklasifikáciu na Dom sociálnych služieb a Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, kde by sme mohli poskytnúť strechu nad hlavou a starostlivosť aj tým, ktorých momentálne prijať nemôžeme. 

Vďaka vám však dokážeme viac. Z vyzbieraných finančných darov dokážeme rozšíriť naše zariadenie a tým dokážeme zmeniť tento a možno aj viac životných príbehov. Začítajte sa do autentických príbehov našich seniorov, ktorí čakajú na našu pomoc. Kliknite si na www.charitaroznava.sk a z autentických príbehov sa dozviete viac.

Zbierka potrvá iba do 31.12.2017.

Ďakujeme Vám za dôstojné podmienky pre našich seniorov.

Krásny adventný čas želá Diecézna charita Rožňava


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?