Menu

Misia medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú

Trvanie výzvy: 20. januára 2018 - 20. decembra 2018

Cieľ výzvy

Uhradiť cestovné a stravné náklady spojené s návštevami väzníc, rómskych osád a detských domovov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 31.8.2017

IČO: 51089246

Ulica: Letná 1075/14

Mesto: Stará Ľubovňa

PSČ: 064 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Misia medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú

Čo je lepšie, ako obetovať sám seba z lásky k ostatným?


Sme 8-členná hudobná skupina, v ktorej už vyše desať rokov hráme spolu Slováci a Rómovia. Svojimi piesňami a svedectvami chceme obohacovať všetkých – aj Rómov, väzňov a deti v detských domovoch.

Drahí priatelia,

radi by sme navštívili a duchovne i kultúrne obohatili väzňov, Rómov a deti v detských domovoch na celom Slovensku - nielen v Prešovskom kraji. Túto misiu sme začali pred niekoľkými rokmi a túžime v nej pokračovať v roku 2018.

Každú návštevu väznice, rómskej osady či detského domova zabezpečujeme po technickej a obsahovej stránke bez nároku na finančnú odmenu. Nejedna takáto návšteva má však isté cestovné a stravné náklady. Veríme však, že vďaka vám sa nám podarí navštíviť čím viac miest a stretnúť sa s mnohými vzácnymi a potrebnými ľuďmi.

Priatelia, pridajte sa k nám a spoločne obohacujme ľudí na Slovensku – nech sa nachádzajú kdekoľvek...


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?