Menu

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely

Trvanie výzvy: 19. januára 2018 - 28. februára 2018

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely (centrálny Madagaskar) - financie budú použité na nákup stavebné materiálu potrebného na vybudovanie zásobníka(nádrže) s vodou (20m3), nákup potrubia v dĺžke cez 2000 metrov (distribúcia do 3 dedín), vybudovanie betónových ostrovčekov s vodovodnými kohútikmi, zakúpenie vodoinštalačného materiálu.

Príbeh

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely

Touto výzvou chceme pomôcť nášmu priateľovi saleziánovi donovi Vladimírovi Stuchlému vyzbierať peniaze na stavbu vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely (centrálny Madagaskar). Túto oblasť sme osobne navštívili a videli množstvo skvelej práce, ktorú don Vladimír každodenne robí pre miestnych ľudí.


Don Vladimír Stuchlý má slovenské korene a ako kňaz, salezián pôsobí na Madagaskare už 30 rokov. Dokonale pozná všetky dialekty miestneho jazyka, zvyky a tradície miestnych a krajinu a prírodu pozná lepšie ako akýkoľvek (aj miestny) sprievodca. Don Vladimír sa venuje stavbe kostolov, studní a pracovné príležitosti vytvára aj v prevádzkach na výrobu syrov, spracovanie dreva a kovu.

Dedinčania musia teraz vodu, ktorá je často krát znečistená, získavať manuálne zo studní. Vodovod, ktorého cieľom je privádzať vodu z kopcov neďaleko miest cca 1200m do dedín Miarikofeno, Behasy by sme chceli napojiť na prameň a postaviť ho spolu so zbernou nádržou s objemom cca 20m3.

Na stavbe vodovodu sa budú podielať aj miestni obyvatelia,bez nároku na mzdu. Štandardne je voda znečistená a dostupná len vo vzdialenýchstudniach v obmedzenom množstve. Po výstavbe vododovu budú mať miestni prístupk čistej vode z pramena.

Významne by sme tak uľahčili prístup k pitnej vode pre viac ako 1600 obyvateľov dedín + žiakov školy do ktorej chodia deti z rôznych okolitých dedín.  Títo by si v centre obcí mohli cez vodovodný kohútik nabrať čistá a pitnú vodu.

Pozrite si video zbierky na stavbu vodovodu na Madagaskare na YouTube

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?