Menu

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely

Trvanie výzvy: 19. januára 2018 - 28. februára 2018

Cieľ výzvy

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely (centrálny Madagaskar) - financie budú použité na nákup stavebné materiálu potrebného na vybudovanie zásobníka(nádrže) s vodou (20m3), nákup potrubia v dĺžke cez 2000 metrov (distribúcia do 3 dedín), vybudovanie betónových ostrovčekov s vodovodnými kohútikmi, zakúpenie vodoinštalačného materiálu.

Príbeh

Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely

Touto výzvou chceme pomôcť nášmu priateľovi saleziánovi donovi Vladimírovi Stuchlému vyzbierať peniaze na stavbu vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely (centrálny Madagaskar). Túto oblasť sme osobne navštívili a videli množstvo skvelej práce, ktorú don Vladimír každodenne robí pre miestnych ľudí.


Don Vladimír Stuchlý má slovenské korene a ako kňaz, salezián pôsobí na Madagaskare už 30 rokov. Dokonale pozná všetky dialekty miestneho jazyka, zvyky a tradície miestnych a krajinu a prírodu pozná lepšie ako akýkoľvek (aj miestny) sprievodca. Don Vladimír sa venuje stavbe kostolov, studní a pracovné príležitosti vytvára aj v prevádzkach na výrobu syrov, spracovanie dreva a kovu.

Dedinčania musia teraz vodu, ktorá je často krát znečistená, získavať manuálne zo studní. Vodovod, ktorého cieľom je privádzať vodu z kopcov neďaleko miest cca 1200m do dedín Miarikofeno, Behasy by sme chceli napojiť na prameň a postaviť ho spolu so zbernou nádržou s objemom cca 20m3.

Na stavbe vodovodu sa budú podielať aj miestni obyvatelia,bez nároku na mzdu. Štandardne je voda znečistená a dostupná len vo vzdialenýchstudniach v obmedzenom množstve. Po výstavbe vododovu budú mať miestni prístupk čistej vode z pramena.

Významne by sme tak uľahčili prístup k pitnej vode pre viac ako 1600 obyvateľov dedín + žiakov školy do ktorej chodia deti z rôznych okolitých dedín.  Títo by si v centre obcí mohli cez vodovodný kohútik nabrať čistá a pitnú vodu.

Pozrite si video zbierky na stavbu vodovodu na Madagaskare na YouTube

Aktualizácie

Vodovod je dokončený! :)28. máj 2018

Príjemný dobrý deň.


V mene iniciátorov zbierky Stavba vodovodu na Madagaskare v oblasti Ijely prostredníctvom portálu ludialudom.sk sa vám chcem ešte raz poďakovať za vašu štedrosť a ochotu.


V zbierke sa vyzbieralo spolu 3 789€, ku ktorým sme spoločne doložili ďalšie peniaze a v marci odovzdali 4000€ don Vladimírovi Stuchlému na Madagaskare. Ten začal s miestnymi obyvateľmi pripravovať stavbu vodovodu a murované zásobníky na vodu. 


Celú stavbu sa im podarilo sfinalizovať začiatkom mája, takže aktuálne sa obyvatelia 2 dedín môžu tešiť z čistej vody, ktorú si môžu nabrať priamo v dedine a nemusia po ňu denne docháddzať niekoľko kilometrov.


Úprimne ma veľmi potešil váš záujem pomôcť niekomu koho ste nikdy v živote nestretli a pomohli ste úplne neznámym ľuďom urobiť ich život o niečo jednoduchší a lepší. 

Pripájam fotografie zo stavby a po dokončení + tabuľku s vašimi menami, ktorá je už osadená pri vodovode :)

Ešte raz veľká a úprimná vďaka všetkým vám aj v mene Dominika, Vladimíra a don Vladimíra Stuchlého.

Príjemný deň vám želám! :)

Michal Královič

Stavba v plnom prúde! :)11. apr 2018

Priatelia, don Vladimír spolu so svojimi spolupracovníkmi naplno pracujú na stavbe vodovodu, pred Veľkou nocou ukladali potrubia (z tejto aktivity nemáme fotky) a predtým murovali zásobníky na vodu (zberné miesta).

Odhadovaný termín dokončenia stavby vodovodu je 10 dní. O úspešnom dokončení a spustení vodovodu vás budeme informovať.

Ešte raz ďakujeme za vašu štedrosť

Dominik, Vladimír, Michal


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?