Menu

Vybudovanie prívodu vody pre slovenskú školu na ...

Trvanie výzvy: 8. februára 2018 - 30. septembra 2018

Cieľ výzvy

V pláne máme zabezpečiť tečúcu a pitnú vodu pre školu a obec Antoby Est. Celá lokalita je na miernom kopci a tak pravdepodobne budeme musieť vodu dopraviť na miesto zo vzdialenejšieho prameňa. Následne chceme vymurovať pri škole betónovú plochu kde sa namontujú vodovodné kohútiky, sprchy a toalety. Ak bude voda na škole, môžeme zásobovať vodou aj susedné dedinky, odkiaľ deti chodia do školy. Predpokladaná investícia do projektu, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Our goal is to provide fresh water for the school and for Antoby Est area.This place is located on a hill and therefore we might have to transport the water from a distant spring.As a next step we would like to build a concrete place nearby the school where the water will be distributed from to the people (taps, showers, toilets). If we manage to supply the school with the water, we will be able to help the neighbouring villages, where the schoolchildren live, too.This is the presumed amount needed for reaching of the goal.

Príbeh

Vybudovanie prívodu vody pre slovenskú školu na Madagaskare.

Chceli by sme touto výzvou pomôcť dobudovať vhodné prostredie pre školu "Anežka" na Madagaskare, ktorá bola otvorená v novembri 2017. Touto cestou chceme pomôcť vybudovať vodovod a toalety pre viac ako 250 detí. Garantom projektu je Slovák, don Vladimír Stuchlý, ktorý pôsobí ako saleziánsky kňaz na Madagaskare vyše 30 rokov, pričom sa zameriava najmä na oblasť vzdelávania a výchovy mládeže.

We would like to build a suitable environment for the school Anezka which was opened in November 2017 in Madagascar. Our goal is to help with building of water pipes and toilets for more than 250 children. Don Vladimir Stuchly, a Salesian priest, who has been in Magascar for more than 30 years, is a guarantor of the project. He is mostly focused on the education and upbringing of the youth.

Keď som prvý krát navštívila Madagaskar v roku 2015, nevedela som, že Madagaskar patrí medzi päť najchudobnejších krajín sveta. Veľmi ťažko som znášala ich náročné životné podmienky a nedostatok mnohých, pre nás úplne samozrejmých vymožeností, akou je napríklad prístup k vode. Ostala som v nemom úžase pri pohľade na matku s deťmi ako si niekde z diaľky nesú na hlavách bandasky s vodou, aby mali z čoho navariť jedlo a mali čo piť. Až tu som si uvedomila veľkú rozdielnosť našich svetov a plytvanie prírodnými zdrojmi vo vyspelých krajinách. Veľmi som im túžila pomôcť, hlavne deťom, do ktorých som sa zamilovala. Neskôr sa mi otvorila cesta, keď som spoznala dona Vladimíra, za ktorým som v roku 2016 vycestovala opäť na Madagaskar. Spolu sme dali dohromady projekt na stavbu základnej školy v centrálnej časti Madagaskaru v oblasti Miarinarivo, v lokalite Antoby Est. Tento projekt sa nám spoločnými silami podarilo vo veľmi krátkom čase úspešne zrealizovať a nová škola “Anežka” bola slávnostne otvorená 18. novembra 2017 aj za účasti 15tich Slovákov. Škola je základ, avšak týmto naša podpora pre Madagaskar nekončí. V tejto oblasti, podobne ako skoro na celom ostrove, nie je voda ani elektrika. Deti sa učia iba počas dňa a chodia sem peši aj niekoľko kilometrov. Určite by im padlo dobre sa napiť čerstvej vody a umyť si ruky.

When I visited Madagascar for the first time in 2015 I had no idea that it was one of the five poorest countries in the world. It was very hard for me to see how people  lived there. They were missing basic things for life which for us are absolutely normal and common. For example access to fresh water. I was astonished when I saw a mother and her child carrying buckets full of water from some distant place on their heads. They had to walk such a long distance just to be able to use the water for cooking or dinking.This is where I realised that huge difference between our world and theirs. I also realised how we waste the resources in the western world. I felt the urge to help them and especially the children who I fell in love with. Later, when I met Don Vladimir, my door to help opened. I decided to visit him in Madagascar in 2016 again.Together we made a project for a primary school in the central part of Madagascar (Miarinarivoin the area of Antoby Est).We managed to finish this project and on 18 November 2017 we opened the school which name is ''Sekoly Anezka''. The opening ceremony was attended by 15 Slovaks. The school is fundamental but that is not all.This area, similarly to the all island, doesn't have enough water and electricity. Children can study there only during a day and they have to walk for many kilometers to get there. They would surely enjoy drinking fresh water and washing their hands there.


Aktualizácie

Už sa kope...11. 4 2018

V marci som navštívila dona Vladimíra Stuchlého na Madagaskare, ktorému som odovzdala prvú časť vyzbieraných prostriedkov. Výkopové práce studne sa hneď začali. K dnešnému dňu je vykopaných 18m studne. Na vodu sme zatiaľ nenarazili, ale v jej hľadaní odhodlane pokračujeme. 

O prácach vás budem priebežne informovať.

Ďakujeme vám za podporu a vašu dôveru. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?