Menu

Pomôžme mladému otcovi rodiny k návratu do života

Trvanie výzvy: 25. mája 2018 - 30. júna 2018

Cieľ výzvy

2-týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center, Piešťany.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.12.2017

IČO: 51269309

Ulica: Fándlyho ulica 875/5

Mesto: Nové Mesto nad Váhom

PSČ: 915 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôžme mladému otcovi rodiny k návratu do života

Andrej (42) žil život ako my všetci, pracovné starosti každodenne striedal s rodinnými radosťami, ktoré mu prinášali jeho 3 dcéry (Lenka r. 2009, Lucka r.2010, Veronika r.2016) a manželka Janka. Človek v plnej sile a zdraví...no zrazu sa všetko zmenilo.

27.mája 2017 sa ešte v nočných hodinách začína u Andreja vyvíjať slabosť ľavej strany tela, ľavej dolnej a hornej končatiny, poklesáva ústny kútik, objavuje sa problém s rečou. Andrej vie, že sa niečo deje, čo môže byť vážne. Manželka mu volá RLP, ktorá ho transportuje na neurologické oddelenie FN Trenčín. Tu je po klinickom vyšetrení lekárom a následnom CT mozgu stanovená diagnóza akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody s uzáverom vnútornej krčnej tepny na pravej strane. Andrej dostáva infúziu s látkou, ktorá má za cieľ rozpustiť uzáver v tepne. Reakcia na podaný liek je však nedostatočná, stav sa horší a Andrej postupne upadá do bezvedomia. Už po pár hodinách kontaktuje službukonajúci lekár špecializované pracovisko intervenčnej rádiológie FN Trnava, kam je akútne prekladaný vrtulníkom. Tu sa zistí príčina, prečo liečba neúčinkovala – jedná sa totiž o tzv. akútnu disekciu krčnej tepny. Tepnu sa síce darí spriechodniť, ale situácia sa naďalej komplikuje. Dochádza k opuchu mozgu a v kostnej lebke je mozog stláčaný sám sebou, hrozí smrť... Jediné riešenie je opäť rýchly preklad vrtulníkom, tentokrát na neurochirugické odd. FN v Nitre. Realizuje sa operačné odstránenie časti kosti lebky približne o veľkosti dlane, aby mozog mal kde puchnúť... inak by bol koniec... Operácia sa podarila, lekári spravili, čo mohli, ostatné je v Božích rukách... Andrej bol v umelom spánku, aby jeho mozog bol maximálne odľahčený.

30.mája 2017 bol prevezený na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny do Trenčína. Nasledovali dlhé takmer 2 týždne, kedy bol Andrej v bezvedomí napriek tomu, že lieky na udržiavanie umelého spánku sa postupne vysadili. Nereagoval a len veľmi pomaly sa začal stav jeho vedomia lepšiť. Ľavá strana tela však bola celkom ochrnutá, s pravou aspoň mierne pohyboval. Jeho nádej sme skladali po veľmi malých kúsočkoch. Najmä prvý týždeň boli správy o jeho prognóze veľmi rozpačité či priam negatívne. Naozaj bolo reálne, že Andrej sa už nikdy plnohodnotne neprebudí, že bude vážne telesne i mentálne postihnutý. Našťastie nestalo sa. Pomyselná miska váh sa pomaly začala nakláňať na tú správnu stranu. Nasledovali rehabilitačné pobyty v NsP Nové Mesto nad Váhom a v Kováčovej.

Andrej s Božou pomocou, vlastnou vôľou, neoblomnou podporou manželky, rodiny, priateľov i zásluhou lekárov dokázal nielen prežiť, ale postupne, doslova po milimetroch, sa opäť naučil chodiť tak, že dnes prejde sám s pomocou palice, obnovila sa pamäť i reč, dokáže sa rozprávať so svojimi deťmi... Z pohybovej stránky robí najväčšie starosti ľavá ruka.

Každodenne pokračuje jeho rehabilitácia v domácom prostredí. No tu sa Andrejov príbeh nekončí, naopak, jeho cesta životom je stále otvorená. Hoci by potreboval vyriešiť bezbariérové bývanie, či auto uspôsobené jeho stavu, aktuálne by potreboval najviac získať finančné prostriedky na intenzívnejšiu rehabilitáciu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?