Menu

Bratislava chránená, Bratislava tekutá

Trvanie výzvy: 18. júna 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

Finančným cieľom projektu Bratislava chránená, Bratislava tekutá je uhradenie nákladov na grafické práce a tlač jedinečného diára Bratislava chránená a/alebo na prenájom priestorov a tlač fotografií pre potreby výstavy Bratislava tekutá. Túžbou Bratislavy fotogenickej je – ako pri každej našej aktivite – dostať Bratislavu pod kožu nielen ľuďom, ktorí k nej už majú vytvorený blízky vzťah, ale aj tým, ktorí na ňu hľadia občas tak trochu cez prsty. Veríme, že poznať znamená mať rád. Veríme, že mať rád znamená ochraňovať. Veríme, že aj táto zbierka prispeje k lepšiemu vzťahu ľudí k mestu, ktoré bývalo kedysi obdivovanou krásavicou na Dunaji.

Príbeh

Bratislava chránená, Bratislava tekutá

Zygmunt Bauman (1925 - 2017), jeden z najvplyvnejších sociológov súčasnosti, „popisuje človeka tekutej modernej doby ako jedinca bez pút, ktorý nadväzuje vzťahy čisto náhodne a nedúfa, že by niektorý z nich mohol byť trvalý.“ (Klára Fleyberková) Zdá sa mi, že presne takto funguje aj Bratislava, respektíve tí a tie, ktorí/é ju – často bezcitne a bez rozmyslu – menia. Chcem ten tekutý pohyb zachytiť rovnako, ako chcem zachytiť (za)chránenú nemennosť histórie mesta.


Občianske združenie Bratislava fotogenická s podporou Magistrátu mesta Bratislavy pripravuje v poradí druhý, stále však jedinečný, diár na rok 2019, ktorý bude možné využívať ako pracovný kalendár a zároveň ako (heslovitý) zdroj informácií o významných dejinných udalostiach mesta.

DIÁR BRATISLAVA CHRÁNENÁ

Znie to až neuveriteľne, ale je to tak. Bratislava minulý rok aj za vašej podpory získala po prvý raz v histórii svoj vlastný diár, ktorý pamätal nielen na meniny a štátne sviatky či pamätné dni Slovenskej republiky, ale aj na významné dni a osobnosti mesta.

Občianske združenie Bratislava fotogenická zo zdrojov grantového programu Ars Bratislavensis hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s občianskym združením Bratislavské rožky vytvára dielo, ktoré bude v elektronickej i tlačenej verzii stručným a prehľadným informačným zdrojom o historicky významných dňoch a osobnostiach mesta. V prípade získania finančných prostriedkov na tlač diára sa stane aj reprezentatívnou tlačovinou, vhodnou na obdarovanie domácich obyvateľov a obyvateliek, oficiálnych hostí či návštevníčok a návštevníkov Bratislavy.

Diár bude vizuálne i textovo spracovaný tak, aby bol príťažlivý nielen pre milovníčky a milovníkov Bratislavy, jej histórie a jej fotografického stvárnenia, ale aby ako bežný pracovný kalendár zároveň slúžil účelu, pre ktorý si kalendáre zvykneme kupovať všetci:).

Diár bude vyrobený ručnou knihárskou technikou v počte, na aký sa nám podarí získať peniaze, vytlačený bude aj teraz na kvalitnom papieri v rozmere praktického malého zápisníka A6 – a samozrejme v ňom nebudú chýbať aktuálne fotografie mesta, zachytávajúce jeho chránené pohľady a objekty.

Vzhľadom na fakt, že diár vyjde v malom náklade a nebude možné ho kúpiť v predajných sieťach (to znamená, že nebude voľnopredajný), stane sa opäť aj zberateľskou raritou, ktorú nemôžete nemať:). 

Aby sme si to zhrnuli:
Diár bude tak ako minulý rok vytlačený na kvalitnom papieri, s vlastným grafickým dizajnom, ručne vyrobený malou bratislavskou firmou 
Remini, ktorú vlastní mladý bratislavský lokálpatriot. Bude tiež praktický, v rozmere malého zápisníka A6, obsahovo zameraný na pamätné udalosti a osobnosti Bratislavy, ktoré vyberá historik Ján Vyhnánek z občianskehozdruženia Bratislavské rožky, s vlastným virtuálnym sídlom na webe Bratislavy fotogenickej. A samozrejme, s fotografiami bratislavskej fotografky Hany Fábry, vydavateľky webzinu Bratislava fotogenická

Čo viac chcieť od diára, ktorý bude pracovným kalendárom a zdrojom informácií z bratislavskej histórie zároveň? Asi už nič. Okrem peňazí na tlač:) A práve tie by sme od vás radi získali výmenou za tento prvý diár svojho druhu s podtitulom Bratislava chránená.

Podporovateľky a podporovatelia, ktorí podporia výrobu diára sumou 20 eur (a viac), tento výnimočný bratislavský diár automaticky získajú. A nielen to. V prípade naplnenia finančného limitu zbierky získajú aj vstupenku na výstavu, o ktorej sa dočítate, ak budete - už iba kratučko - čítať ďalej...

VÝSTAVA BRATISLAVA TEKUTÁ

Druhá časť názvu tejto zbierky sa týka plánovanej výstavy fotografií autorky projektu Hany Fábry s názvom Bratislava tekutá, ktorej ambíciou je zachytiť aktuálne zmeny prebiehajúce v meste v kontexte jeho existujúcej zástavby z minulosti, aj tej neďalekej. 

Prioritou projektu je vydať diár; ak sa však podarí získať dostatok financií aj na výstavu, Bratislava bude opäť o čosi bohatšia, aj keď možno inak, ako si bohatsvo predstavujú jej "tekutí" developeri.


Ďakujeme a tešíme sa na prácu nad diárom i výstavou. 


Za Bratislavu fotogenickú
Hana Fábry
hana.fabry@bratislavafotogenicka.eu
www.bratislavafotogenicka.eu
Ďalšie informácie

Facebook
Bratislava fotogenická

Web
www.bratislavafotogenicka.eu

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?